בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
16 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  הלכות פורים

  מצוות השמחה והחסד

  פרק טז

  א - השמחה והחסד. ב - אחדות ישראל בפורים. ג - מתנות לאביונים. ד - משלוח מנות. ה - באיזה מנות מקיימים המצווה. ו - החייבים במשלוח מנות ומתנות לאביונים. ז - זמן נתינת המתנות והמנות ושליחות בקיומם. ח - בין משלוח מנות למתנות לאביונים. ט - מצוות השמחה והסעודה. י - מצוות המשתה. יא - המשך הלכות השתייה. יב - משמעות מצוות השתייה. יג - זמן הסעודה. יד - דין שתוי ושיכור בברכות ותפילת ערבית. טו - זמן הסעודה בפורים שבערב שבת. טז - תחפושת ואיסור לא ילבש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  41 דק'
  הלכות פורים

  פורים ומקרא מגילה

  פניני הלכה זמנים טו פורים

  א - נס הפורים. ב - קבלת התורה מחדש. ג - קביעת פורים לדורות. ד - זמן הפרזים וזמן המוקפים. ה - מצוות קריאת המגילה ופרסום הנס. ו - זמן הקריאה. ז - נשים במקרא מגילה. ח - קטנים. ט - המגילה. י - מצוות הקריאה ודין המפסיד מילה אחת. יא - דיני הקריאה. יב - הברכות וסדר הקריאה. יג - הנקמה בהמן ועשרת בניו. יד - על הנסים, קריאת התורה, הספד ותחנון. טו - מלאכה בפורים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  34 דק'
  חודש אדר

  חודש אדר

  פרק יד

  א - משנכנס אדר מרבים בשמחה. ב - ארבע פרשיות. ג - שנה מעוברת ואדר הראשון. ד - שלוש מצוות הקשורות למחיית עמלק. ה - מצוות מחיית עמלק. ו - פרשת 'זכור'. ז - האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור'. ח - האם עמלקי היה יכול להציל עצמו או להתגייר. ט - תענית אסתר. י - זכר למחצית השקל.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  1:01
  עניינו של חג

  ימי החנוכה

  א - ימי החנוכה לדורות. ב - מלכות יוון. ג - הגזירות והמרד. ד - משברים בבית חשמונאי. ה - ההישגים הרוחניים לדורות. ו - האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה. ז - מוסיף והולך עד שמונה. ח - על הנסים, הלל וקריאת התורה. ט - איסור תענית והספד והליכה לבית הקברות. י - סעודות בחנוכה. יא - איסור עשיית מלאכה לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | י"ג כסליו תשס"ח
  undefined
  37 דק'
  הלכות פורים

  משתה וסעודה בפורים

  מצוות השמחה והסעודה, מצוות המשתה, המשך הלכות השתייה, משמעות מצוות השתייה, זמן הסעודה, דין שתוי ושיכור בברכות ותפילת ערבית , זמן הסעודה בפורים שבערב שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  43 דק'
  הלכות פורים

  דיני פרזים ומוקפים

  פניני הלכה זמנים טו

  זמן הפרזים וזמן המוקפים.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  31 דק'
  עניני החג

  נס הפורים

  מתוך פניני הלכה זמנים פרק טו' "פורים ומקרא מגילה"

  נס הפורים , קבלת התורה מחדש, קביעת פורים לדורות.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  4 דק'
  שקלים

  זכר למחצית השקל

  מתוך פניני הלכה זמנים פרק יד' "חודש אדר"

  זכר למחצית השקל, השותפות של כולם בקורבנות הקבועים, המנהגים בסכום הנתינה, מי נותן, עצה למי שיש לו קושי כלכלי.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  5 דק'
  תענית אסתר

  תענית אסתר

  מתוך פניני הלכה זמנים יד "חודש אדר"

  תענית אסתר, מהי חומרת הצום, יולדת, חתן וכלה, בעלי ברית מילה, חולה .

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  39 דק'
  מחיית עמלק

  מצוות מחיית עמלק

  מתוך פניני הלכה זמנים "חודש אדר"

  שלוש המצוות הקשורות למחיית עמלק, מצוות מחיית עמלק, פרשת זכור, האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור', האם עמלקי יכול להציל עצמו או להתגייר.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  5 דק'
  פורים

  כללי כתיבת המגילה

  קלף, תפירה בגידים, סרטוט, כשרות האותיות, האם אפשר לקרא במגילה שיש בה אותיות פסולות? באיזה מגילה אי אפשר לצאת ידי חובה? השלמת מילים חסרות.

  הרב אליעזר מלמד | טו' אדר א' תשס"ח
  undefined
  25 דק'
  הלכות פורים

  חיוב נשים בקריאת מגילה

  פורים ומקרא מגילה

  הסוברים שמוציאות גברים; הסוברים שאין מוציאות גברים; באור דעת הסוברים שנשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה; יש סוברים שאשה חייבת במקרא מגילה ואינה מוציאה גברים מסיבות אחרות; אינה מוציאה משום קול באשה ערווה; לסוברים שאשה מוציאה גבר מדוע אין איסור קול באשה; רוב האחרונים מחמירים; בשעת הדחק; השוואת דין קידוש ומגילה.

  הרב אליעזר מלמד | אדר א' תשס"ח
  undefined
  9 דק'
  הלכות פורים

  הלכות קריאת מגילה

  קריאת המגילה ביום ובלילה, אכילה ושתיה לפני קריאת המגילה, חינוך הילדים לקריאת המגילה, לדאוג שהילדים לא יפריעו, קריאת ארבעת הפסוקים בקול רם, הכאת המן.

  הרב אליעזר מלמד | טו אדר א' תשס"ח
  undefined
  10 דק'
  הלכות פורים

  מקרא מגילה חלק א'

  מתוך פניני הלכה זמנים פרק טו' "פורים ומקרא מגילה"

  חובת קריאת המגילה, חיוב הנשים, שומע כעונה, מגמת הקריאה, ברוב עם, קריאה ביחד או בציבור, ברכת "הרב את ריבנו".

  הרב אליעזר מלמד | יד' אדר א' תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  פניני הלכה - חנוכה

  באילו נרות מדליקים

  הלכות חנוכה חלק ג'

  החובה לשמוע את הברכות, באילו נרות מדליקים, כמה זמן הנר צריך לדלוק, הדלקה עושה מצווה מה עדיף שמן זית או 'נר שעווה', תאורה חשמלית לנר חנוכה ולנר שבת, הדלקת נרות בחתונה או באירוע אחר, אדם שנרותיו נכבו שימוש לאור הנרות, השמן שנותר, חנוכיה נאה.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  עניינו של חג

  נס הניצחון ונס פך השמן

  הלכות חנוכה חלק א'

  הדלקת נרות הלל על הניסים וקריאה בתורה, נס הניצחון ונס פך השמן,חג של תושב"ע, איסור תענית והספד,סעודות החנוכה, איסור עשיית מלאכה לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il