ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תשלום על מקווה בשבת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ה תמוז תשע"ו

תשלום על מקווה בשבת


הרב יהודה אודסר

שאלה:
שלום,
אני תלמיד בישיבה מסויימת וליד הישיבה יש מקווה שבו אנו טובלים. בימות החול המקווה נפתח ע"י תשלום לקופת המקווה (לבחורי הישיבה יש הנחה מיוחדת). בשבת הדלת פתוחה כל הזמן מכיוון שהמכשיר אלקטרוני, כך שאפשר להיכנס מבלי לשלם. לכן בעל המקווה ביקש במפורש בגלוי מבני הישיבה שלאחר השבת ישלמו על הטבילה שטבלו בשבת ואם לא הרי זה גזל.
ישנם הרבה בחורים שלא משלמים על טבילתם בשבת מכיוון שהם אומרים שכך נהוג ברוב המקומות (-שלא משלמים על טבילה בשבת) ואין לבעל המקווה סמכות לקבוע. (בנוסף, שמעתי שגם אחד מהרבנים בישיבה אמר כך)
שאלתי היא: האם יש ממש בטענה זו? וכיצד עלינו לנהוג למעשה?

תשובה:
כל בעל מקום בית, חצר, או רשות הינו בעל זכויות בהחלטה למי לתת להכנס לרשותו ולמי לא.
אף שאינו ניזוק או מפסיד מכניסתו של מאן דהו לרשותו הרי שהוא יכול ורשאי להחליט למי לתת רשות ולמי לא.
כל שכן במקום שיש הפסד בכניסתו של אדם אליו (שימוש במים, נקיון וכדו')
לכן אם בעל המקווה מחליט לתת רשות להכנס אליו רק למי שמשלם לו הרי שדרישה זו הינה ברת תוקף ומחייבת את כולם.
וקל וחומר כשיש גם הפסד ממון בכניסתו ובשימושו של האדם במקווה. (כדוגמת הגמרא בבבא קמא כ' בדין זה נהנה וזה חסר. ובשולחן ערוך חושן המשפט סימן שס"ג).

אמנם, לכאורה היה נראה שיש כאן בעיה אחרת של שכר שבת. שהרי אסרו חכמים להשכיר כליו ולהשתכר מהשכרתם בשבת, ותשלום עבור כניסה למקוה דינו כתשלום שכירות המקום. ואם כן כיצד נתיר את הדבר? (בדין שכר שבת יעויין בבבא מציעא דף נ"ח ובשולחן ערוך אורח חיים סימן ש"ו סעיף ד- ה ).
בעל ה"נודע ביהודה" (אורח חיים , תנינא סימן כ"ו) נדרש לשאלה זו בדבר תשלום למקוואות בטבילת נשים שבשבת, ורצה להתיר זאת משני טעמים (כמובן שהתשלום נעשה ביום חול ולא בשבת): א. יש מהראשונים שטענו שבדבר מצוה לא גזרו חכמים את איסור שכר שבת ב. יש לבעל המקווה הוצאות רבות שהוא עושה לפני השבת ולאחריה כחימום המים וניקיון המקום לכן האדם משלם עבור הוצאות אלו ושאר התשלום שהוא כביכול על "שכירות" המקווה הרי הוא ניתן בהבלעה ביחד עם כל הסכום , דבר שהתירו חכמים גם בדבר שאינו מצוה. (ויש לדון באמת האם טבילת גברים נחשבת כדבר מצוה או כחסידות )
על פי זה פסק גם בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק כ"ח סעיף סד - הוצאה ישנה) שמותר לשלם לפני השבת או אחריה, עבור השימוש במקווה החם בשבת.

מכל זה נראה שמי שנכנס למקווה בשבת, משתמש במקום ואינו משלם, וזאת למרות בקשתו המפורשת של בעל המקום, הרי שהוא נוהג שלא כהלכה.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il