שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

הפרשת תרומות ומעשרות בשנות רעב

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ה אב תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, האם המצווה של הפרשת תו"מ חלה גם בשנות רעב. אם בעקבות ההפרשה של התו"מ לא ישאר לאדם ולב"ב אוכל האם גם במצב זה עליו להפריש או שזה נחשב אונס? האם יש אפשרות במצב כזה להפריש על דעת שבעתיד שכבר לא תהיה שנת רעב יפריש על שנות הרעב? האם יש מקום להקלות במקרה המתואר לעיל? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. בתרומות ומעשרות יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה, בייחוד באיסור אכילת טבל וכדו'. (ספר המצוות עשין ולא תעשה). וכדין כל מצוות לא תעשה אדם צריך לבזבז כל ממוני לקיימה ועל כן גם בתרו"מ ישנה חובה על כל אדם לבזבז כל ממונו כדי להמנע מלא תעשה. אמנם אם הדבר מביא לפקוח נפש ממש, שם הדין של וחי בהם ולא שימות בהם, ולכן אם המצב מגיע חלילה לסכנת מוות חוזרים לדיני פקו"נ רגילים שהכל נדחה מפני פקוח נפש, וכפי שאדם מחוייב לנסוע בשבת לב"הח לצורכי רפואה, כן גם בתרו"מ אבל רק כדי להמנע מפקוח נפש. בודאי שאין מקום להגדיר שלעתיד המצב הכלכלי ישתפר ואז יפריש תרו"מ, שהרי הוא בעצם אוכל כעת טבל. וכבר אמרו חז"ל "עשר - בשביל שתתעשר" המעשר הוא המתעשר ומי שאינו מעשר חז"ל אמרו לנו שסופו שיורד מנכסיו וימכרו שדותיו ופרנסתו. ואפילו בזמן שתרו"מ הם רק מדרבנן (כפי שהמצב כיום) החובה לא משתנה ויש להפריש כדין. אמנם יש דברים שלגבי חובת הנתינה יש מקום להקל אבל כאן יש לרדת לפרטים. בכו"א נשמח בכך שזכינו בארץ ישראל להפריש תרומות ומעשרות דבר שדורות רבים לא זכו במצוה חשובה זו. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il