שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

ברית שנעשתה בשבת בטעות

undefined

הרב שמואל אריאל

ג אלול תשע"ו
שאלה
שלום וברכה. אני כבן 40 ונולדתי בשבת בניתוח קיסרי, ועקב חוסר ידיעה (כנראה) עשו לי את ברית המילה בשבת (ביום השמיני). רק לפני כחודש נודע לי שזו טעות וצריכים היו לדחות ליום ראשון. האם אני צריך לעשות משהו בנידון? (המוהל כבר נפטר ולי אין מושג אם אני צריך תיקון ברית). תודה מראש
תשובה
שלום וברכה! אכן במצב כזה של ניתוח קיסרי אין למול בשבת וצריך לדחות את המילה ליום ראשון (שו"ע יו"ד רס"ו, י). אולם אם מלו בשבת, הרי המילה היא כשרה לגמרי ואין צורך לעשות הטפת דם ברית או תיקון כלשהו. הרחבה ומקורות: הסוגיה בשבת קל"ז א דנה על מקרה שמלו בטעות בשבת תינוק שלא היו אמורים למול אותו בשבת. התנאים נחלקו האם במקרה כזה המוהל חייב קרבן חטאת בגלל חילול השבת (ולהלכה נפסק שלא), אך מדבריהם עולה, שכיוון שכבר הגיע היום השמיני של תינוק זה, הרי לכל הדעות מצוות המילה התקיימה, למרות שלא היו אמורים למול בשבת (עיין למשל לשון רש"י שם, ד"ה "אחד למול בשבת..."). וכך עולה מדבריהם של כמה מפרשים, שמילה שנעשתה בשבת שלא כדין, הרי היא כשרה (עיין למשל חידושי מהרי"ט קידושין כ"ט א, הפיסקה "מיהו קושיא מעיקרא ליתא"; מרומי שדה שם, ד"ה "איהי מנלן דלא מיחייבא"; טורי אבן חגיגה ט"ז ב, ד"ה "יש לי להביא ראיה"; שו"ת רעק"א החדשות סימן י"ז; אגרות משה יו"ד א סי' ס"ה). על פי עיקרון זה כתבו כמה פוסקים, שבמקרה כזה אין צורך להטיף דם ברית, שכן המצוה כבר התקיימה במלואה, אף שנעשתה שלא כהלכה (עיין שו"ת רעק"א מהדו"ק סי' קע"ד; פתחי תשובה יו"ד רס"ו, א; משנה הלכות ב', יג; ילקוט יוסף שובע שמחות, דרשות לברית מילה, דרשה ג'.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il