ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הנאה מחילול ראש השנה בחול | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח תשרי תשע"ז

הנאה מחילול ראש השנה בחול


הרב יוסף אפריון

שאלה:
שלום הרב גמר חתימה טובה , אני נמצא בקנדה ואני בחור דתי , החברים שלי לדירה מחללים שבת ולא מקפידים על שבתות וחגי ישראל (שיזכו לחזור בתשובה) הם עשו אתמול בבוקר קניות לבית ( בבוקר של החג הראשון ) , השאלה היא האם מותר לי להישתמש בדברים שנקנו בחג ? ובנוסף האם מותר לי לאכול מהאוכל שהם הכינו בחג ( באמצעות כיריים חשמלים שלא היו דלוקים מערב החג ) ?

תשובה:
שלום וברכה
וגמר חתימה טובה

מעיקר הדין מותר לך לאחר החג להשתמש בדברים שנקנו בחג ולאכול את האוכל שהוכן בחג, ואף שנעברה כאן עברה במזיד כיון שלא אתה עשית את האיסור מותר להנות ממנו בצאת החג. אולם כיון שאתה גר עם אותם חברים בקביעות צריך לומר להם שאינך רוצה בשום פנים שהם יעשו עבורך איסורים בשבתות ובחגים. אם הינך רואה שבקשותיך לא נענות וכשהם עוברים על איסורים הם באופן קבוע מתכוונים גם עבורך יש מקום להחמיר ולא להנות מהאיסורים כדי לא לסייע לעוברי עבירה.

מקורות בקצרה:
עיין שיח סעיף א שו"ע ונו"כ.
האחרונים דנו האם דין מעשה שבת שנעשה עבור אחרים שווה למבטל איסור לכתחילה עבור אחרים שאסור אף לאחרים (עכ"פ כשניחא להם בכך), ולמעשה המג"א והמ"ב הכריעו לקולא שרק למבשל עצמו אסור ולאחרים אף שעשו זאת בשבילם מותר במוצ"ש. (ויש שהחמירו עי' פמ"ג).

דין כלי שבישלו בו בשבת: האחרונים השוו זאת למחלוקת הרשב"א והרא"ה בדין כלי שבישל בו גוי ושם השו"ע (יו"ד קכא בסופו) הביא בסתם להחמיר כרשב"א וי"א להקל, והמג"א והמ"ב (שיח) החמירו שגם כאן בעי הכשרה. אולם כל זה למבשל עצמו כשבישל במזיד- שכמו שהתבשיל אסור לעולם כך גם הכלי, אולם לאחרים שהמאכל מותר במוצ"ש ברור שגם הכלי מותר. וע"ע לוית חן מב.

מומר לחלל שבת:- הדין כשבישל לאחרים: הכת"ס (או"ח נ) אסר לאחרים (עכ"פ כשרוצים בכך) בבעל מסעדה המבשל לאחרים בשבת ופרנסתו בכך. (ויש שהעירו שהמ"ב לא הביאו למרות שבדינים אחרים לפעמים מביאו וע"ע הר צבי קפ).
ולפ"ז לכאורה היה מקום לומר שבבעל מסעדה כליו אסורים (למג"א ולמ"ב) אף לאחרים (עפ"י הכת"ס) אף ביום חול. אולם למעשה אין הדבר כן כמבואר בכת"ס עצמו, דכל מה שאוסר שם הכת"ס לשומרי שבת - שלא ניחא להם בבישול בשבת - לקנות ממה שבושל בשבת הוא מדין לפ"ע ומסייע ולא מדין מעשה שבת. עיין בזה מאור השבת (א עמוד תיג-תיד) ובשו"ת אז נדברו (ט לט).

לגבי בני ביתו של העושה איסור, דנו האחרונים האם להחשיבם כעושה האיסור או כאחרים, (עיין מג"א רנג יא ובמחצית השקל ובמשנ"ב שם לא) אולם כאן אין להגדיר את השותף כבן בית של השותפים האחרים.

[ועוד יש להוסיף שכאן מיירי באיסורי דרבנן (קניה וחשמל ביו"ט).

הרב יוסף אפריון

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il