ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

סקייטבורד בשבת וביום כיפור | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ד תשרי תשע"ז

סקייטבורד בשבת וביום כיפור


הרב חיים שרייבר

שאלה:
האם אפשר לרכב על סקייטבורד ביום כיפור? כי אני יודע שאסור על אופניים?

תשובה:
שלום
מוסכם על הפוסקים האחרונים שאסור לרכוב על אופניים בשבת ובחג (אין הבדל בדינים אלו בין שבת לחג). הטעם העיקרי – משום 'עובדין דחול פירוש הדבר מעשה שבעיני הרואים הוא נראה כמזלזל בשבת ועושה אותה כיום חול ומכיון שעיקר יעודם של האופניים הוא כדי להגיע בעזרתם לעבודה או לצורכי ספורט יש ברכיבה עליהם משום עובדין דחול.
קורקינט, גלגליות (סקטים) וסקייטבורד - יש מתירים לילדים קטנים לרכב על מכשירים אלו בשבת. ויש אוסרים משום שכל מה שהתירו חכמים לרוץ להנאה הוא דווקא ברגליים, אבל לא על ידי מכשירים אלו, שהופכים את הריצה למהירה ומקצועית יותר, והרי זה מעשה של חול.
יש מקום לסמוך על המקילים, אך ראוי ונכון יותר להחמיר, וכשם שנהגו ישראל לאסור רכיבה על אופניים משום 'עובדין דחול', שהנסיעה בהם מנוגדת לצביון השבת, כך נכון שלא לרכב על קורקינט, גלגליות (סקטים) וסקייטבורד.
חשוב להדגיש שכל ההיתר נאמר רק לילדים קטנים וכן רק במכשירים מכנים ולא חשמליים.
צביון השבת וקדושתה מהווים חלק משמירת השבת, יום השבת הוא יום של קדושה ומנוחה, יום של רוממות רוחנית. על כן יש להקדיש את יום השבת לענייני הקדושה לתפילה ללימוד להעצים את הקשר המשפחתי ולרומם את בני הבית למטרות גבוהות. לכן ראוי להגביל גם את הילדים למשחקים פשוטים יותר ומתוך כך יתחנכו הילדים הקטנים והגדולים להקדיש את השבת לתורה ומנוחה ולהתרוממות רוחנית.
הרחבה ומקורות:
דעת המתירים - שו"ת אור לציון (חלק ב' סי' מ"ב אות ב'), והביאו בילקוט יוסף (ח"ה עמ' סא). אך כפי שכתב האור לציון (שם אות א' בהערה) לגבי אופניים שלמעשה אין לרכב על אופניים בשבת וביום טוב שכבר נהגו שלא לרכב עליהם "ולכן הוי כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין אתה רשאי להתירם בפניהם" ממילא יהיה אותו דין גם לגבי כלים אלו, שאם ינהגו להחמיר בזה, יהיה בבחינת דברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, ויתכן שלכן יש לאוסרם. וכן כתב השמירת שבת כהלכתה (פרק ט"ז סע' י"ח) וציין שבמקום שנהגו איסור בתלת אופן בקורקינט או בגלגיליות אין להקל.
דעת האוסרים - שו"ת רבבות אפרים (חלק ג' סי' ר"ו), פסקי תשובות (סי' רמ"ח אות ג'), פניני הלכה (שבת חלק ב' פרק כ"ד אות י', ובהרחבות עמ' 561) בשם הרב ליאור, אורחות שבת (חלק ב' פרק י"ט הערה צ"ה).
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il