שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

להאכיל אדם שלא יברך

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ב שבט תשס"ה
שאלה
האם מותר להציע למישהו מאכל או משקה כשאני יודעת בוודאות שלא יברך? מה לעשות כשהורי, שאינם שומרי תורה ומצוות, מבקשים ממני להכין להם לאכול או לשתות?
תשובה
זו שאילה כבידת משקל, קודם כל יש להבחין בין שנותן להם משלו, דהיינו ממה ששייך לו, לבין נותן להם משלהם. שאילה דומה לכך זה שייכת גם בבעל מסעדה שמגיש אוכל לסועדים ויש ביניהם שאינם מברכים, זו שאילה שנשאל המהרש"ם והוא ענה שהיות והם משלמים על הסעודה הם למעשה קנו אותה והיא שלהם ואין בזה מסייע לדבר עבירה. אמנם משלו מוזכר באחרונים שלא יתן היות ומסייע לדבר עבירה שיאכלו בלי ברכה. אבל נשאלתי על ידי חיילים בצבא, חייל מקבל חבילה מהבית ואם יאכל לבד ולא יכבד את חבריו לאוהל זה לא רק חוסר שלום אלא אפילו יכול לעורר איבה, וחוץ מזה, אלו חברים שלו שמחר יכול להיות שיצטרך להסתער יחד אתם למען בטחונה של המדינה. ומצאתי שיטת רבינו תם בספר הישר על מסכת גיטין סא. שסובר שבמקום שיש חשש איבה או העדר שלום איסור מסייע לדבר עבירה נדחה. לכן בצבא יהיה מותר. ועוד מצאתי בשו"ת של אחד מגדולי הדור הקודם שנשאל על נדבן מאמריקה שאינו שומר תורה ומצוות שבא לבקר בישיבה חרדית לראות, והכניסו אותו למשרד וזה היה בקיץ ואם לא יתנו לו כוס מים לפחות, זה יהיה חילול ה' וגם יפגע בתרומתו לישיבה, אז לפעמים איסור מסייע נדחה. א"כ וודאי שסתם כך אדם לא יתן, אבל הבן להורים שלו שאינם דתיים, אם לא יתן וודאי שיצור איבה, לכן במקרה זה איסור זה של מסייע נדחה מפני השלום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il