שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

להביא את הכלה בריקודים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ט טבת תשע"ז
שאלה
שלום וברכה ראיתי בחתונות של חברי שכאשר הלהקה שרה כיצד מרקדים מביאים את הכלה מרחבת הנשים ומושיבים אותה ליד החתן ורוקדים לפניה, האם דבר זה מצווה ראוי וצנוע לעשות? בגמ’ בכתובות יז "תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה" ורש"י פירש "מה אומרים לפניה" אמנם נראה מהפשט שהיו רוקדים לפניה. ובהמשך הגמ’ הנ"ל "אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת... רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן מהו למיעבד הכי אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא לחיי ואי לא לא" ע"כ הגמ’ ובכן מה דעת הרב האם ראוי לעשות ולהביא את הכלה במהלך הריקודים ולהושיבה ליד החתן ולרקוד לפניה? תודה רבה
תשובה
שלום רב מידת צניעות יש בה מדרגות רבות. אולם בשביל שמחת חתן וכלה ניתן אם החתן והכלה רוצים להביא את הכלה למעגל הבנים ולרקוד לפניה. אולם ודאי שאין להתיר לכלה לרקוד בתוך מעגל הבנים עם החתן שלה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il