שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

אי עמידה בהסכם כספי בעל פה

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ט כסלו תשע"ז
שאלה
שלום וברכה! בשכונה שבה אנו גרים אחד הבתים הוצע למכירה על יד כונס נכסים. השיטה היא: שכל המעוניינים מגישים צ’ק בנקאי על עשירית מהסכום שבו הם מעוניינים לקנות את הבית, ולאחר מכן בין המציעים הגבוהים מתנהלת מכירה פומבית. אני ומתמודד נוסף ניגשנו למכירה הפומבית, המתמודד הנוסף לקח אותי לשיחה בחוץ הבהיר לי שאין לי סיכוי לזכות, ותמורת זה שאני לא אעלה את המחיר הוא יפצה אותי בעשרות אלפי שקלים. עורך הדין האיץ בנו להיכנס ולא סגרנו את סכום הפיצוי, במכירה הפומבית המתמודד העלה את הסכום ב50,000 ואני העליתי ב10,000 הוא העלה שוב ואני לא העליתי אפילו שהיה ביכולתי. אני הנחתי כיוון שלא העליתי עד סוף יכולתי אני אהיה זכאי לפיצוי. לאחר שיצאנו מהעורך דין הבנתי מהמתמודד שאני לא אקבל פיצוי כיוון שהעליתי את המחיר, התקשרתי לערך דין ושאלתי אותו האם אני יכול להעלות את המחיר ולהציע הצעה יותר גבוהה, הוא אמר לי שכן ואני הצעתי הצעה יותר גבוהה, המתמודד שמע על זה והציע הצעה עוד יותר גבוהה. החלטנו אני והמתמודד הנוסף להיפגש, אשתי נפגשה איתו ועם זוג נוסף שהגיע, התברר שהזוג הזה עשה שותפות עם המתמודד שהם יתמודדו ביחד ישלמו - ולאחר מכן יתחלקו בבית - שליש ושני שליש. אשתי הציעה למתמודד ולזוג 70,000 ש"ח כדי שלא יעלו את הצעתם יותר. הם סירבו והציעו לנו 55,000 ש"ח כדי שאנו לא נעלה את ההצעה, אשתי התקשרה אלי ואני הסכמתי, המתמודד והזוג הסכימו גם, הכל נעשה בעל פה. למחרת אצל העורך דין התחלנו שוב את המכירה הפומבית, ואני עמדתי בסיכום ולא העליתי על ההצעה החדשה שלהם. המתמודד עמד בסיכום ושילם שליש מ55,000 אבל הזוג מסרב לשלם את חלקו. שאלתי היא האם הזוג חייב לשלם את הסכום הנותר ואם כן כמה זמן יש לו בכדי להשיב את הסכום. (אנחנו לא סיכמנו על זמן אבל ההנחה היתה שהתשלום יהיה בזמן הקרוב כפי שהמתמודד שילם) אין מחלוקת על העובדות וגם המתמודד מסכים להם. תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה אין פוסקים בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים. ולכן אין בדברים הבאים פסק מחייב לדיון בין הצדדים. אלא רק דברים כללים ביחס לנדון. מתמודד שמתחייב לשלם עבור הוויתור של מתמודד אחר על המשך ההתמודדות במכירה, חייב לשלם למתמודד שוויתר את הסכום שהתחייב. החיוב חל על ידי קנין ערב, כמו כן יש לראות בוויתור על זכותו הענקת טובת הנאה למתמודד נגדו שמוגדר קנין כסף. פירוט הדברים: 1.המתמודד שהתחייב לשלם עבור וויתור המתמודד כנגדו מתחייב מדין ערב. ההתחייבות חלה גם ללא פעולת קנין רגילה, מדין קנין ערב. וכפי שהרחיב הריטב"א במסכת ב"מ (עג ב) שבכל מקום שאחד סומך על חברו בעניין מסוים ומוציא מעות או מפסיד עניין על פי מה שסומך עליו מחויב חברו לשלם לו. לשני המתמודדים היה זכות בלעדית להוסיף מעות במקח, שהרי בשלב הסופי של ההתמודדות רק הם נשארו במכירה, ואף אחד אחר לא היה יכול להתערב בו. האחד וויתר על הזכות שלו על סמך זה שהמתמודד השני ייתן לו סך כסף עבור הוויתור. מצינו דמיון לדבר, שוויתור על חוב על סמך אחר מחייב, בחו"מ סימן קכט ג, שערב שעל פיו החזירו את השטר ללווה, הוי כערב בשעת מתן מעות. הנתיבות קפג,א; קעו לא; שו, ו; פסק את דברי הריטב"א לדינא, וכן בשו"ת חתם סופר (חו"מ חלק ה סימן קעח) הסכים לדברי הריטב"א הללו. (ויש לעיין שמא אף הראשונים שלמדו דין פועל דלא כריטב"א, חולקים עליו רק כאשר לא בררו להדיא החיוב הכספי, אך בציור כמו הנדון שלנו שהגדירו יחד עמה ישלמו למוותר על זכותו, לכו"ע יתחייבו מדין ערב.) 2.כמו הן המתמודד שהתחייב לשלם למתמודד נגדו עבור הוויתור שלו על זכותו. מתחייב לשלם מדין קנין כסף. שהרי בזה שאינו ממשיך להעלות המחיר, מוותר על זכותו ונותן לצד השני טובת הנאה ששווה כסף. וזה מחייב הצד השני לשלם ממון. כפי ששנינו במסכת קידושין שאדם חשוב שמסכים לקבל מתנה מאשה יכול לקדש אותה בטובת ההנאה שמעניק לה בזה שמקבל ממנה מתנה. בברכה, הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il