שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

למי פונים בחלקי התפילה השונים

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ח כסלו תשע"ח
שאלה
יש בתפילה חלקים כמו קריאת שמע ומזמורי תהילים מסוימים בהם נראה מהכתוב שהפניה איננה לה’ לדוגמא שאומרים "שמע ישראל..". איך ניתן להתייחס גם לחלקים אלו כשיחה עם ה’ אם הפניה של הקטע/מזמור היא כלפי בני אדם?
תשובה
שלום וברכה, היחס בין קריאת שמע לשאר התפילה אכן, קריאת שמע היא מצווה ולא תפילה. קריאת הפסוקים שלה עם כוונה לקבל עלינו את מלכות ה' היא מצווה מן התורה. ואינה כשאר חלקי התפילה שהם תקנה מדרבנן. בתפילה אנו פונים בשבח או בקשה אל מלך העולם. ואלו קריאת שמע הפניה היא אל עם ישראל ועצמנו, אנו מכריזים ומפנימים שהש"י הוא המלך, הכל מגיע ממנו ואין שום גורם אחר ששולט בעולם. האבודרהם מבאר שאנו קוראים את הפסוק הראשון של קריאת שמע בקול, כדרך עדות כאלו כל אחד אומר לחברו שמע שאני מאמין כי ה' אלוקינו יחיד בעולמו. מצוות קריאת שמע תלויה בלב. להאמין ולהפנים שה"י הוא המביא עלינו את כל המאורעות שאנו חווים. כדי לקיים המצווה תקנו חכמינו להקיף את קריאת שמע בתפילות. בברכת יוצר אור, ואהבה רבה\עולם לפניה. ובברכת אמת ויציב\ואמונה וגאל ישראל לאחריה (ובערבית הוסיפו ברכת השכיבנו). אמירת התיאורים של יצירת העולם ע"י ה"י, וקריאה על האהבה הגדולה שהוא אוהב אותנו. עוזר לנו להתכונן למעמד הנעלה של קיום המצווה לקבל עלינו עול מלכות שמים. אוסיף עוד את ביאור הרשב"א והאבודרהם למילה "שמע", בג' דרגות. שמיעת האוזן, (כמו וישמע יתרו.) שמיעה מלשון הבנה (כמו גוי אשר לא תשמע לשונו.) ושמיעה מלשון הפנמה וקבלה (כמו והיה אם שמוע תשמעו.) מצווה על כל איש ישראל לשמוע להבין ולהפנים בקבלה מלאה, שה' הוא האלקים השולט ומשפיע בעולם ואין אחר מלבדו. היחס לתפילות בהם הפנייה אינה אל ה"י בחלקים רבים מהתפילה אנו פונים אל ה"י בפנייה ישירה, אך ישנם חלקים בהם אנו מתארים את חשיבות ההלול של ה"י, ללא שהפניה תהיה אל הקב"ה, כפסוקים רבים מפסוקי דזמרה ןלדוגמא "הללו את ה'.." "ענו לה' בתודה.." במקומות אלו, אנו עומדים מול ה"י ומזכירים את הגדלות שלו. אנו מתארים את הקדושה העליונה שלו שמעוררת אותנו להלל ולשבח אותו. כך שיש שני חלקים שונים בתפילה, יש פנייה ישירה אל ה"י. ויש הילול ושיבוח מול ה"י. אפשר להמשיל את שני החלקים לטכס הוקרת הטוב למלך בשר ודם. בטכס עומדים הקהל מול המלך ומודים לו בפנייה ישירה אליו. בנוסף לכך, קוראים לקהל שהתאסף מסיפורי הגבורה והחסד של המלך. בחלק זה הפנייה היא אל הקהל המוקיר את המלך, באופן שעצם הפנייה אל הקהל מול המלך מוסיף לו כבוד ויקר. כך הקריאה שלנו בפסוקי התהילים בעמידה מול ה"י "הודו לה' כי טוב" "השתחוו לה' בהדרת קדש" מוסיפה לו כבוד ויקר בזה שאנו מספרים את תהילות ה' והחשיבות להלל ולשבח אותו. אמשיל העניין בדוגמא נוספת: אחד הדרכים להחמיא לאחר או לבן\בת זוג, הוא להחמיא מחמאה עקיפה. לספר לגורם שלישי כמה בן\בת הזוג מיוחדים בעיניכם. כמו להודות להורי בן\בת הזוג על הטובה הגדולה שזיכו אותך לחיות עם הבן\בת שלהם. באופן שהמחמאה תגיע לבסוף לבן\בת הזוג. כך אנו מהללים את ה' בעמידה מולו וקריאה לסובבים אותנו בגודל המעלה שלו. ובפעולה זו אנו משבחים את ה"י. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il