שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)

חיזוק המשפט העברי בישראל

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ב שבט תשע"ז
שאלה
בס"ד שלום וברכה, האם הרב יוכל להרחיב באלו יזמות נדרשות כדי לחזק ואף לבסס את המשפט העברי כעיקרי בדין ומשפט בישראל? ישנן תשובות קיימות על הצורך בהסברה ובהקמת מוסדות התומכים במשפט הלכתי, אך בכתביך מודגש גם הצורך בהתפתחות ההלכה, בהתאמתה למורכבות החיים המודרניים, בסיוע תהליך השואלין והמשיבין. מהו עיקר האתגר שבהימצא פתרונו יבוא האחר בעקבותיו, ומה יש בידי היהודי הפשוט לעשות למען המשפט העברי הלכה למעשה?
תשובה
לא הזכרתי התפתחות בהלכה, אלא ישום עקרונתיה הנצחיים של ההלכה במציאות דינאמית. הדרך העיקרת לכך היא הבאת כל דין בפני בתי הדין התורניים, התמודדותם המעשית עם השאלות החדשות תפרה את הדיון ההלכתי ותאפשר לו פריחה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il