שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

למה מתחתנים?

undefined

כולל הלכה בית אל

י"א אדר תשע"ז
שאלה
שלום וברכה, בשביל מה מתחתנים? מהי מהות החתונה? תודה
תשובה
שלום וברכה, בפסוקים המתארים את הנישואין מסופר כיצד הקב"ה לקח מהאיש צלע ויצר ממנה את האשה, ואחר כך נאמר: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד". הרמב"ן במקום מסביר שהקב"ה קבע שטבע האדם יהיה כזה שהוא יחפוץ תמיד להיות עם אשתו, ובעיניו היא כאילו הוא בעצמו. בגלל הטבע הזה אדם עוזב את אביו ואמו והולך לגור עם אשה. במצוות הנישואין יש שמחה גדולה, יכול להיות אדם חברותי ופופולרי, אבל אם אין לו אשה הוא יהיה בודד מאוד. הגמרא אומרת שכל השרוי בלא אישה שרוי בלי ברכה, בלי שמחה, בלי טובה ועוד. מי שמתחתן הופך להיות חוליה בשרשרת הדורות, כמו שאביו ואמו התחתנו והביאו אותו לעולם, כך גם הוא יתחתן ויביא לעולם ילדים שימשיכו אותו. זה חלק חשוב ומשמעותי בתהליך הגדול של תיקון העולם. לכל נשמה שמגיעה לעולם יש תפקיד ייחודי משלה, וכל אדם שזוכה ומביא ילדים לעולם, גורם להופעה מיוחדת של גילוי שם שמים בעולם שלעולם לא תהיה כמוה. הטור פותח את חלק אבן העזר כך: "יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריותיו, שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו ועל כן עשה לו עזר כנגדו. ועוד כי כוונת הבריאה באדם כדי לפרות ולרבות וזה אי אפשר בלא העזר, ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו. לכך חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות". אם כן, הטור מביא שתי סיבות שבגללן מתחתנים: כדי שהאדם לא יהיה לבד בעולם, וכדי להוליד ילדים. הב"ח מבאר שיש אנשים החושבים שהאפשרות להתחתן היא לטובתם, ואם אינם רוצים בכך הם לא חייבים - לכן הטור פתח וכתב שהקב"ה הוא זה שיודע מה באמת טוב לאדם, והוא ציווה להתחתן. בברכה, הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il