ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עשיית "פסים"- הדגשות בספר בחול המועד | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ח ניסן תשע"ז

עשיית "פסים"- הדגשות בספר בחול המועד


הרב עזריה אריאל

שאלה:
שלום הרב, מותר לעשות "פסים"- הדגשות בספר בחול המועד?

תשובה:
לשואל, מועדים לשמחה!

אם אתה מרגיש צורך לסמן קוים כדי להבין יותר טוב כעת, או כדי לחסוך זמן בחזרה בעתיד, הדבר מותר.

שני טעמים לדבר:

א. הבנה טובה יותר כעת היא צורך המועד, וגם חסכון זמן בחזרה בעתיד הוא דבר האבד. כיוצא בזה כתב המשנה ברורה (סי' תקמה סקמ"ז) שמי שמתחדשים לו חידושים במועד רשאי לכתוב אותם, גם אם אין חשש שישכח אותם עד אחרי החג, כי "כיון שבכל עת ורגע מוטל על האדם לעמול בתורה ולחדש בה כפי יכולתו, אין שייך לומר 'ימתין עד אחר יום טוב ואז יכתוב החידוש', דאותו זמן יהיה עליו חיוב אחר, דהיינו שיחדש אחר כך חידושים אחרים, ואם יתעכב בכתיבת החידושים שלמד בתוך המועד יצטרך ללמוד שנית מה שלמד כבר ולהזכיר מה שחידש מכבר, וזה יבטלנו מלימוד חידושים אחרים באותה שעה, ואין לך דבר האבד גדול מזה".

ב. מתיחת קוים איננה כתיבה ממש, עיין שו"ע או"ח סי' שמ ס"ה וביאור הלכה ד"ה מותר, וגם אין בה טרחה (בניגוד ל"כתב משיטא", שהקלו בו רק שאינו נחשב כמעשה אומן, והותר לצורך המועד בלבד, עיין משנ"ב סי' תקמה סקל"ה). וגדולה מזו מצאנו בשיבולי הלקט (סי' רכה) בהסבר ההיתר לכתוב "איגרות של רשות": "יש מפרשים איגרות של רשות זו שאלת שלום, דכיון דאינו כותב צרכיו כלל אלא שאילת שלום גרידא ליכא טירחא בהך כתיבה ולא דמיא למלאכה כלל, הלכך מותר דלא הוי אלא כמטייל בעלמא".
אמנם שרטוט לצורך כתיבת סת"ם נאסר עכ"פ כשאינו לצורך המועד (עיין שיירי כנסת הגדולה סי' תקמה, הגהות ב"י אות טז), אך שרטוט לצורך כתיבה הוא מלאכה בפני עצמה, עיין שבת עה ע"ב ורמב"ם הל' שבת פי"א הי"ז, מה שאין כן במתיחת קוים להדגשה גרידא.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il