שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

ציור לשם הנאה בחול המועד

undefined

הרב שמואל אריאל

ט"ו תשרי תשע"ו
שאלה
שלום כבוד הרב, רציתי לדעת האם מותר לי לצייר לצורך הנאה אישית בחוה"מ? יש לציין ששמחת החג שלי נפגמת מאוד בלי ציור, שהוא תחביב מרכזי שלי. אני מתפרנס מהציור בימי חול, ולכן ייתכן וזה נקרא מלאכת אומן. אם אסור, למה בעצם זה שונה מנגינה- המותרת בחול המועד? והאם יש הבדל בין ציור ביד על דף לבין ציור במחשב בעזרת לוח גרפי, שייתכן שדומה להקלדה במחשב כציור שאינו מתקיים באמת... אשמח מאוד לתשובה מפורטת, עם תשובה החלטית. תודה רבה וכל טוב!
תשובה
מועדים לשמחה! אחד ההיתרים לעשיית מלאכה בחול המועד הוא "צורך המועד", דהיינו כאשר הדבר נעשה לצורך החג עצמו. בכלל זה הותרו לא רק פעולות שנועדו לתועלת פיזית (כגון הכנת צרכי החג), אלא גם פעולות שנועדו לשם עונג והנאה בחג, כגון טיול וכדומה (עיין שולחן ערוך תקל"ו, א). זו היא הסיבה שמחמתה מותר למשל לנסוע ברכב לטיול בחול המועד, למרות שהנסיעה ברכב היא מלאכה האסורה בשבת ויום טוב. יחד עם זה, ישנו בדין זה סייג, שהדבר מותר רק אם המלאכה נעשית באופן של "מעשה הדיוט" ולא "מעשה אומן", דהיינו שהמלאכה אינה נעשית באופן מקצועי הדורש מומחיות (שולחן ערוך תקמ"א, ה). על פי זה עולה, שסתם אדם שאינו מומחה בציור מותר לו לצייר לצורך הנאה, בעוד שאדם מומחה, כפי שאתה מתאר שאתה צייר מקצועי, אסור לו לצייר, גם אם כוונתו כעת אינה לצורך פרנסתו אלא לשם עצם ההנאה מן הציור. אולם אם תעשה את הציור באופן בלתי מקצועי, כך שהדבר יהיה ניכר במראה הציור שלא יהיה ברמה של ציור מקצועי, הדבר מותר, ובתנאי שאכן המטרה היא לשם הנאה בלבד ולא למכירה (עיין בשולחן ערוך שם, ובמשנה ברורה ט"ז). כל זאת לגבי ציור של תמונה פיזית. אם מדובר בציור במחשב, מסתבר שאפשר להתיר זאת גם באופן אומנותי, כיוון שלא נוצר כאן ציור ממשי, אלא רק הדמייה אלקטרונית של ציור. (עיין הגהת הרמ"א בשולחן ערוך תקמ"ה, ז, ושמירת שבת כהלכתה ס"ו, נה. לגבי דבריו שם בהערה רי"א, שאין לשמור את הנתונים - מסתבר שהחשש למלאכת "בונה" שייך רק לגבי דיסקטים כפי שהיה מקובל בעבר, ואילו בשמירה על הדיסק הקשיח של המחשב אין שייכת מלאכה זו. ועיין פסקי תשובות תקמ"ה, אות ב' וט"ז.) לגבי השאלה מה ההבדל בין ציור לנגינה? - אכן יש פוסקים בודדים שאסרו נגינה בחול המועד, אולם רבים מן הפוסקים התירו, וכך מקובל כידוע, לנגן בחול המועד ללא הגבלה. הנימוק המרכזי להבדל הוא שהציור הוא מלאכה מצד עצמו, ולכן באופן עקרוני הוא אסור בחול המועד מלבד באותם גדרים שהותרו, בעוד שהנגינה אסורה בשבת ויום טוב רק מגזירת חכמים, ולא מצינו שגזרו גזירה זו גם בחול המועד (עיין למשל שו"ת יביע אומר חלק ד', או"ח סימן מ"ו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il