ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הדפסת צורת ירח לצורך לימודי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ב תמוז תשע"ז

הדפסת צורת ירח לצורך לימודי


הרב שמואל אריאל

שאלה:
אני כותבת טור על קידוש החודש, שבו אני מסבירה על המהות של המצווה.
רציתי לדעת האם מותר להשתמש בתמונה של ירח בהדפסת הטור בעלון לצורך המחשת האווירה. האם זה עניין מספק בכדי להיחשב כצורך לימודי שהוזכר כסיבה להתיר?
תודה רבה

תשובה:
שלום וברכה!

בעניין זה ישנה מחלוקת, ונראה שיש מקום לסמוך על דעת הפוסקים הסוברים שמותר להדפיס תמונה של ירח לצורך זה. אם מקצת מן הירח יהיה מוסתר על ידי ענן וכדומה, הדבר עדיף.

הרחבה ומקורות:

תמונה שנועדה ללימוד ממש, כגון להראות כיצד נראים הירח והשמש בשעת ראיית המולד וכדומה, ודאי מותר לצייר (שו"ע יו"ד קמ"א, ד).
כאשר מדובר בתמונה מן הסוג שתיארת, שנועדה להמחשה ולא ללימוד ממש, מדבריהם של כמה פוסקים עולה שגם תמונה כזו היא בגדר "להתלמד", ומותר לצייר אותה:
הש"ך (בנקודות הכסף שם) כותב לגבי הנוהג להדפיס תמונות של המזלות במחזור ליד תפילת הגשם, שהדבר מותר משום "דהדבר פשוט דהוי להבין ולהורות". וזאת אף שתמונות אלה אינן נחוצות לצורך הבנת הפיוט אלא להמחשה בלבד.
בשו"ת שבט הלוי (ז', קלד) התיר לצייר לילדים את המאורות במעשה הבריאה ובחלום יוסף, על סמך היתרו של הש"ך.
בפירוש עלי תמר על הירושלמי (פסחים י', ג) הסביר באופן זה גם את הנוהג לצייר ציורים בהגדות, שנועדו להמחיש את סיפור יציאת מצרים.
ובשו"ת עשה לך רב (ו', נד), הרחיב את ההיתר אף יותר, עיין שם.

לעומת זאת, מדבריהם של כמה פוסקים עולה שלא סברו כך:
הט"ז (יו"ד קמ"א, יג) שולל את הנוהג הנ"ל להדפיס תמונות של המזלות במחזור.
בשו"ת קנה בשם (ג', נא) אוסר לצייר דמות חמה ולבנה בלוח של זמני הזריחה והשקיעה.
מדברי המנחת יצחק (י', עב) עולה, שרק ציור נחוץ ממש שאי אפשר להתלמד בלעדיו מותר.
ועיין עוד בתחומין כ"ט, מאמרו של הרב נהוראי מיזל, שתמה על המרחיבים את ההיתר.

למעשה, יש להוסיף שישנה דעה הסוברת שאיסור ציור חמה ולבנה הוא דוקא בדמות בולטת או שוקעת ולא בציור שטוח (עיין למשל דרכי משה יו"ד קמ"א, ה). אף שרבים מן הפוסקים חלקו על דעה זו, והאוסרים דלעיל לא התירו גם באופן זה, עדיין יש לצרף דעה זו כצד נוסף להתיר. ועיין בשו"ת דעת כהן סימן ס"ד, המצרף דעה זו ונימוקים נוספים להתיר בכגון זה (אם כי לשונו אינה של היתר לכתחילה אלא של לימוד זכות).
בפועל, כפי שכותב הראי"ה שם בשו"ת דעת כהן, רבים נהגו להקל בזה, הן בדורות קודמים והן בזמננו, ונראה שיש למקילים על מה שיסמכו. ואם מציירים את הצורה באופן שאינו שלם, כגון ענן שיסתיר במקצת את הירח וכדומה, יש בכך צירוף נוסף להתיר. (יש להבהיר, שציור הירח באופן שאינו מלא, כגון צורת הירח בזמן המולד, נחשבת כציור שלם, כיוון שכך נראה הירח לעין בתחילת החודש.)


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il