שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

קשירת תכלת בחוט לבן

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
כבוד הרב שלום, הטלתי תכלת בטלית שלי לפי שיטת הרמבם, לקחתי חוט תכלת וקשרתי לו פתיל לבן ואז קשרתי את הכול כמו שצריך. כשרב בקהילה שלי ראה את זה אמר לי שזה לא תקין כי אני כביכול מוסיף חוט וככה זה לא 4 חוטים אלא 5 ש2 מהם קשורים. אומנם אני זוכר שהרמב"ם ז"ל כותב בהלכות ציצית שניתן לשזור פתיל. האם המצב תקין? או שרק פתיל שמגיע מוכן חצי לבן חצי תכלת והוא פתיל שלם תקין? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אם קשרת את התכלת בלבן עוד לפני שהכנסת את החוטים לבגד הם נחשבים כחוט אחד. אכן הרמב"ם (הל' ציצית פ"א ה"י) כותב כדבריך, שאם שוזרים כמה חוטים לחוט אחד הם נחשבים כחוט אחד, אבל מזה אין כל כך ראיה לנדון שלנו, מפני שכאן מדובר על קשירה של שני חוטים שגם לאחר הקשירה הקשר ניכר, ועל כך השאלה האם הם נחשבים ממש כחוט אחד. מכל מקום, באחרונים מבואר שגם קשירה של שני חוטים מחשיבה אותם כאחד (מגן אברהם סי' טו סק"א, ט"ז סי' יב סק"ג, משנה ברורה סי' יב סק"ז), ולשון שו"ע הרב בעל התניא (סי' טו סעיפים ג-ד): "ואם ירצה לקשור בחוט שנפסק עוד חוט אחר כדי להשלימה לי"ב גודלין הרשות בידו... אפילו לכתחלה משום דהקשירה חשובה חיבור גמור כאלו הן חוט אחד ממש. במה דברים אמורים שהקשירה מועלת לעשותן חוט אחד? כשנקשרו קודם עשיית החוטין בבגד, אבל אם לאחר שהטיל החוטין בבגד נפסק חוט אחד מד' חוטין הארוכין ולא נשתייר בו כדי עניבה, בענין שהציצית פסולה, אין מועיל לו לתקנו על ידי שיקשור בו עוד חוט, כיון שכבר נפסלה הציצית אין מועיל לו להכשירה אלא אם כן עושה מעשה בעיקר עשיית הציצית בבגד, דהיינו שיתיר הציצית הפסולה מן הבגד ויקשור את החוט ויחזור ויטילה בבגד בכשרות".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il