ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

למה בחופה מברכים פעמיים על הכוס? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח כסלו תשע"ח

למה בחופה מברכים פעמיים על הכוס?


כולל הלכה בית אל

שאלה:
בס"ד

שלום,
יצא לי בזמן האחרון לעבור על סדר ברכות האירוסין והקידושין בחתונה וראיתי שמברכים פעמיים בורא פרי הגפן. פעם אחת לפני ברכת האירוסין ופעם שנייה לפני השבע ברכות. רציתי לשאול מדוע מברכים פעמיים על הגפן? הרי לכאורה היה מספיק בברכה הראשונה לכוון לפתור כבר את הכוס השנייה, מדוע אין כאן ברכה שאינה צריכה?
אשמח אם הרב יוכל לפרט.
תודה רבה

תשובה:
שלום רב,

חז"ל תקנו בברכות מסוימות שיש להם חשיבות שיאמרו על כוס יין. הידועה שבהם היא ברכת הקידוש ובדומה לזה הן ברכת האירוסין וברכת הנישואין.
הסיבה לשתי כוסות:
יש דעות בראשונים(רבינו משולם) שיש לברך הגפן רק פעם אחת. אך דעת ר"ת ועוד ראשונים שיש לברך פעמיים הגפן, אחת לאירוסין ואחת לנישואין. הטעם של ר"ת שבאופן עקרוני האירוסין והנישואין לא צמודים זה לזה ובזמן חז"ל היה רווח של כשנה ביניהם. ולכן כל ברכה עומדת בפני עצמה ולא תלויה בשניה וממילא צריכה כוס בפני עצמה. תקנה זו נשארה גם בזמנינו שהאירוסין והנישואין נעשים במעמד אחד.
וכך פסק למעשה השו"ע (אבן העזר סימן סב סעיף ט):
"ברכת אירוסין וברכת חתנים אומרים אותה על שתי כוסות אפילו מקדש בשעת החופה". וכך נוהגים בימינו.
הסיבה שלא נחשב ברכה שאינה צריכה:
הבית יוסף בשם רש"י, וכן תוספות והגהות אשירי כתבו שנהגו לקרוא את הכתובה בין האירוסין לנישואין על מנת לעשות הפסקה. וכן פסק הרמ"א(שם). וממילא יש צורך בברכה נוספת.
עוד טעם לכך שהברכה אינה נחשבת 'שאינה צריכה' היא לפי מה שמובא בילקוט יוסף (שובע שמחות א הערות פרק י' - ברכות הנישואין שתחת החופה) שברכת הגפן כאן אינה ככל ברכת הנהנין, אלא באה לתקנת חכמים לומר ברכות הנישואין על הכוס. ולכן לא יוצאים במה שברכו קודם על ברכת האירוסין.

שירבו שמחות בישראל,
הרב אלישיב קפקהברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il