שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מידות ותיקונן

נקימה של אדם שלישי

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ח סיון תשע"ח
שאלה
בעקבות דיון שהיה לנו, נשמח לשמוע האם נקימה של גורם שלישי נחשבת נקימה? לשם ההסבר - ראובן ביקש משמעון את הפטיש שלו ושמעון לא הסכים. לוי חבר טוב מאוד של ראובן, ובעקבות המקרה, כששמעון ביקש מלוי את המברג, לוי לא הסכים להשאיל לו כנקמה על מעשהו כלפי ראובן. או שאמר לו "הא לך מברגי, על אף שבזמן שראובן ביקש ממך אתה לא נתת לו". האם לוי עבר על נקימה או נטירה?
תשובה
בס"ד שלום וברכה: לא מצאתי בראשונים התייחסות לשאלה זו, אך יש מספר אחרונים שהעלו אותה. השפתי צדיק על התורה מסתפק בשאלה זו, וז"ל: "בענין הלאו דלא תקום יש לעיין אם הוא דוקא בשביל עצמו.... אבל בשביל חבירו, שלא רצה להשאיל לחבירו ואומר לו בשביל זה אינו משאילו, אפשר דשרי... או דילמא דאין חילוק ושייך ג"כ הלאו" ורבי יהונתן איבשיץ (בפירושו לתורה דברי יהונתן) כתב שדבר זה מותר, וז"ל: "אמרו חז"ל שת"ח צריך להיות נוקם ונוטר כנחש (יומא כג.), והיינו בשביל חבירו מותר לנקום ולנטור ולא בשביל עצמו וזהוא כנחש שאמרינן לנחש מה הנאה יש לך, וכן הדבר שהנקימה יהיה כנחש בשביל אחרים ולא להנאתו..." (אך עיין יומא כג שהגמרא מתרצת באופן אחר כיצד ת"ח נוקם). בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il