שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת נשים

תפילה באוטובוס+ברכת הדרך

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"א שבט תשע"ח
שאלה
אישה שלא מספיקה להתפלל בבוקר את כל התפילה אילו קטעים מהתפילה היא צריכה להגיד שיחשב תפילה מקוצרת ואלו חלקים היא רשאית לקרוא לאחר מכן באוטובוס בשביל להשלים? בנוסף, לפי האשכנזים, האם נסיעה יומית לעבודה בה מתרחקים יותר מ4 ק"מ מעיר המגורים מצריכה תפילת הדרך? אם כן, האם יותר עדיף לומר לפני היציאה לדרך או אחרי שיוצאים מהעיר והאם עדיף שיהיה בתוך תפילת שחרית או כתפילה נפרדת
תשובה
שלום 1. לכתחילה, טוב שנשים יתפללו שחרית ומנחה בכל יום, כדעת רוב הפוסקים. ואם יתפללו תפילה אחת, יצאו ידי חובתן, ובשעת הדחק יכולות לצאת בברכות התורה ובברכות השחר. ואשה שטרודה בטיפול בילדיה, רשאית לצאת לכתחילה בברכות התורה והשחר. בכל אופן גם אשה שמתפללת תפילת שמונה עשרה, צריכה לברך את ברכות התורה וברכות השחר. יש אומרים שנשים חייבות לומר פסוקי דזמרה שהם הכנה לתפילה עמידה, אולם להלכה אינן חייבות לאומרם. אם יש להם זמן ראוי שיאמרו. נשים פטורות מקריאת שמע וברכותיה, הואיל ומצוותן תלויה בזמן. והאומרת אותן תבא עליה ברכה. ואף שנשים פטורות מקריאת שמע, טוב שכל אשה תאמר בכל יום את שני הפסוקים הראשונים: "שמע ישראל" ו"ברוך שם", כדי שתקבל על עצמה עול מלכות שמים. נשים פטורות מאמירת כל התחנונים והפרקים שאומרים אחר תפילת עמידה. (סיכום מתוך הספר פניני הלכה תפילת נשים לרב אליעזר מלמד) 2.את תפילת הדרך תקנו חכמים לומר על דרך שאורכה יותר מפרסה (ברכות ל, א). פרסה היא כשיעור ארבעה קילומטרים. את תפילת הדרך יש לומר לאחר שכבר התחלנו את הדרך, ולא בתוך העיר ממש אלא מיד לאחר היציאה מן העיר. (מ"ב קי, כט). אם שכח לאומרה בצאתו מהעיר, אם נשארו לו עוד כארבעה קילומטרים עד מחוז חפצו, עדיין הוא יכול לאומרה, אך על פחות מזה לא יחתום בברוך (שו"ע או"ח קי, ז). יש מהראשונים שהצריכו להסמיך תמיד את תפילת הדרך לברכה אחרת (מהר"ם מרוטנבורג). ולכתחילה טוב להחמיר, ואם מזדמנת לאדם ברכה אחרת בשעה שהתחיל את דרכו, עדיף לסמוך אליה מיד את תפילת הדרך. כגון שאכל תפוח ועליו לברך ברכה אחרונה, יברך תחילה ברכה אחרונה ואח"כ את תפילת הדרך. אבל אם לא נזדמנה לו ברכה, על פי רוב הפוסקים אפשר לומר את תפילת הדרך גם ללא ברכה אחרת לפניה. והטעם לכך, שבעצם תפילת הדרך אינה ברכה כלל אלא תפילה, ולא חלים עליה הכללים של ברכות, ולכן היא אינה פותחת בלשון ברוך אתה וכו' וגם אינה צריכה להיות סמוכה לחברתה (מ"ב קי, כח) יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il