ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

השבת אבידה- שנאבדה שוב למוצא | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ג אייר תשע"ח

השבת אבידה- שנאבדה שוב למוצא


הרב משה מאיר אבינר

שאלה:
בס"ד

שלום רב,
ביתי איבדה שרשרת יקרה ועל השרשרת אותיות שמה. משפחה אחת שבתם לומדת עם ביתי בגן מצאה את השרשרת בגינה ציבורית ליד הגן. הם טוענים ששאלו בגן אם השרשרת של מישהי משם ולא נענו.
הם שמרו את השרשרת אצלם ולא הכריזו שוב על האבידה. כעת שהבנתי מביתי שזה אצלם, פניתי אליהם והם טוענים שאיבדו את השרשרת. מה הדין במצב זה?

תשובה:
בס"ד

שלום וברכה:
יש לדון במקרה זה בשני דברים:
א) האם אדם שנתן חפץ לילד קטן והקטן איבד אותו ישנו חיוב השבת אבידה?
במסכת בבא בתרא פז: נכתב שאדם שנותן חפץ ביד קטן הרי זו אבידה מדעת (ודאי אין הכוונה שמותר לקחת לקטן מהיד אך אם איבדו הקטן אין המוצא צריך לטרוח אחר מציאת הבעלים) ,לכן חפץ שאבד מקטן מותר לקחתו כיוון שמסתבר שהאב התייאש מהחפץ באם יאבד [ע"פ הגהות אמרי ברוך על הקצות רסא]. אם אני יודע מי המאבד ודאי שראוי להחזיר לפנים משורת הדין, (כדיברי הרמ"א רנט, ז - לגבי מציאה בתוך הים)
אך במקרה זה יש לדון האם השרשרת שכתוב עליה את שם הילדה שייך להורים או לילד אם החפץ שייך לילד אין יאוש האב מתיר לזכות בחפץ, וילד לא יכול להתייאש.

ב) נחלקו הפוסקים האם דין שומר אבידה כשומר שכר או כשומר חינם ז"ל השו"ע (חו"מ רסז, טז): "כל זמן שהאבידה אצלו, אם נגנבה או אבדה חייב באחריותה כדין שומר שכר". והרמ"א מביא: יש אומרים דשומר אבידה אינו אלא שומר חנם". ומכריע שיש כאן ספק ולא ניתן לחייב את המוצא.
שומר שכר - חייב בגנבה ואבידה. ושומר חינם פטור מגנבה ואבידה וחייב בפשיעה. לכן אם הם אבדו את השרשרת לא מחמת פשיעה אין עליהם חיוב, אך אם הם פשעו ולכן נאבדה השרשרת הם חייבים לשלם את שוויה.
כדי להכריע האם הייתה כאן פשיעה או לא, יש על שני הצדדים ללכת למורה הוראה ולספר לו כיצד נאבדה השרשרת והוא יכריע האם הייתה כאן פשיעה. לדוגמא, שומר שלא יודע היכן הניח את החפץ שנתנו לו לשמור הרי זו פשיעה, כדברי הגמרא בב"מ, לה. ונפסק בשו"ע (חו"מ רצז, א): "המפקיד אצל חבירו בין כלים בין מעות, ואמר: תן לי פקדוני, ואמר לו השומר: איני יודע אנה הנחתי פקדון זה... המתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך, הרי זה פושע וחייב לשלם מיד".

בברכה:
הרב משה מאיר אבינר


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il