ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מנורת שבעה קנים קטנה בבית | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ז סיון תשע"ח

מנורת שבעה קנים קטנה בבית


הרב עזריה אריאל

שאלה:
האם לגודל המנורה יש משמעות הלכתית? האם למשל מנורה מיניאטורית לנוי מותר בשהייה בבית (כי י"א ששהייה יותר מותרת מהכנה..)
בברכה


תשובה:
לשואל, שלום וברכה!
גודל המנורה אינו משנה אם ניתן להדליק בה. אם המנורה קטנה עד כדי כך שלא ניתן כלל לתת בכל נר מנרותיה שמן בכמות של כוסית (כ- 15 - 20 סמ"ק) מותר לעשותה וכל שכן להשהותה.

הרחבה:
גובה מנורת המקדש היה י"ח טפחים, ככתוב בגמרא במנחות כח ע"ב וברמב"ם הל' בית הבחירה פ"ג ה"י. אעפ"כ כתב המהרי"ק (סי' עה) שאסור לעשות לשימוש פרטי אפילו מנורה בגודל אחר, מפני שגובה המנורה אינו מפורש בתורה ואינו מעכב, ומסוגיות הגמרא יוצא שכל מנורה שכשרה במקדש אפילו בדיעבד אסור לעשותה לשימוש פרטי. וכך פסק בשולחן ערוך (יו"ד סי' קמא ס"ד), שגם מנורה שאינה גבוהה עשרה טפחים אסור לעשותה.
ברם, כל זאת בתנאי שהיא ראויה להדלקה, שכן הדבר ברור שאם לא ניתן להדליק בה היא פסולה למנורת המקדש. כך כתב המהרש"ם (ח"ז סי' נד), שכאשר חלק מנרות המנורה סתומים היטב ולא ניתן להדליק בהם אין איסור בעשייתה, וכן כתב בשו"ת יביע אומר (ח"א יו"ד סי' יב אות ז ואות י) על פי מקורות נוספים.
באגרות משה (יו"ד ח"ג סי' לג) כתב יתירה מזו, שהאיסור נאמר רק כאשר נרות המנורה ראויים להדלקה במשך כל הלילה, ואם אינם ראויים לכך הדבר מעכב במקדש וממילא מותר לשימוש פרטי.
בהגדרת השיעור המדויק הוא מתלבט: בדברי חז"ל נאמר שכמות השמן לכל נר במנורה היא חצי לוג, וחישוב זה מתאים ללילות הארוכים בתקופת טבת (ירושלמי יומא פ"ב ה"ב). האג"מ מניח שמנורה שלא ראויה לשיעור זה פסולה, אבל מתלבט האם מנורה שמכילה שמן שמספיק ללילות הקצרים כשרה עכ"פ לזמן הקיץ, ולכן אסורה תמיד לעשייה לשימוש פרטי. מדבריו עולה שמנורה שנרותיה מחזיקים עד 100 סמ"ק מותרת לעשייה (בהנחה שחצי לוג הוא 150 סמ"ק, ואכמ"ל במקור לאומדן זה, ובהנחה שלילות הקיץ קצרים ב- 30% בערך מלילות החורף, מתברר ש- 100 סמ"ק עדיין פסול למנורה אפילו בקיץ).
אולם כמה אחרונים נקטו ששיעור חצי לוג אינו חיוני, ומעיקר הדין ניתן להדליק גם בכמות קטנה יותר בפתילה דקה יותר (ראה כלי חמדה סוף פרשת וישב, שדן בעניין נס פך השמן וכתב שניתן לחלק את חצי הלוג לשמונה ימים, ובהרחבה בדברי אבי מורי הרב ישראל אריאל שליט"א בספרו 'מנורת זהב טהור' פרק יא ופרק מח). כפי שיודע מי שמדליק חנוכיית שמן, היא דולקת במשך שלוש-ארבע שעות בעזרת כ- 20 סמ"ק שמן בלבד. מתברר, אפוא, שדי ב- 50 סמ"ק לתאורה משמעותית במשך לילה קצר, ובתכנון נכון של הפתילה ניתן להסתפק אף בפחות מזה. אך מנורה שנרותיה קטנים מאוד, ואפילו פתילה דקה ביותר לא תדלק בשמנה כל הלילה, מותרת בעשייה.
לא נכנסתי כאן לדיון על השהיית מנורה שנעשתה ע"י אחרים, ישראלים או גויים, האם יש בה איסור עצמי או רק משום חשד ובאלו מקרים, עיין ביביע אומר הנ"ל אות ט ובשו"ת דברי שלום יו"ד סי' מט.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il