שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

אמירת קדיש דרבנן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז אב תשע"ח
שאלה
בבית הכנסת שלנו אין אדם שמחויב בקדיש, האם חובה שאחד מהמתפללים יאמר קדיש דרבנן ? יש אצלנו בבית הכנסת אדם שמתעקש להגיד קדיש דרבנן למרות שאין לו חיוב
תשובה
שלום רב לשואל היקר! אכן קדיש דרבנן (כגון לפני עלינו לשבח) יאמר יתום לכתחילה כיון שיש בו תועלת גדולה לנפטר כמובא בחז"ל. אולם מ"מ יש מן הפוס' שכתבו שיש להקפיד שיאמרו הש"ץ אף כשאין יתום בביכנ"ס, כדי להסמיך ה"ברכו" לקדיש כי כן עיקר מדינא (יעו' בשו"ת אז נדברו לגר"ב זילבר, וכ"כ בשם הגרשז"א). וכידוע לפי האריז"ל (הוב"ד בכה"ח מ"ח,סק"א) אמירת קדישים אלו גורמת להשתלשלות השפעת התפילה בעולם - ולכן אין להמנע מלאומרם. וכ"כ הרמ"א (קל"ב,ב') על הקדיש שאחר עלינו לשבח שצריך לאומרו אף אם אין יתום בביהכ"נ. ובספר טעמי המנהגים (תתרמ"ח בקו"א) מביא בשם הדברי חיים מצאנז, ובאשל אברהם מבוטשאט סי' קל"ב וכן בתשובת זכרון יהודה סי' ע"ג בשם הכתב סופר - שמאד הקפידו לומר הקדישים שאחר שיר של יום ואחר אין כאלהינו. לכן ראוי ונכון להשתדל לומר קדישים אלו הן ע"פ פשט והן ע"פ סוד, שהם חלק מהתפילה, וודאי שאין ראוי למנוע מאדם המתעקש לאומרם, כיון שכן כתבו מגדולי הפוס'. יש לציין שהפוס' התירו כיום לומר קדיש יחד מס' רב של אנשים, כדי להרבות שלום ולהמנע ממריבות, ולכן ראוי להתחזק בשלום, ובמיוחד באמירת קדיש שעניינה ריבוי שלום וטובה בעולם - "יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל". נחתום ונאחל, שהקב"ה העושה שלום במרומיו - הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אמן. הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il