שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לימוד גמרא

מילים מהגמרא שקיימות בשפות אחרות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ו מרחשון תשע"ט
שאלה
בלימודים שלי בתלמוד אני מגלה הרבה מלים הנמצאים גם בשפות אחרות. האם יש קשר בין השפות שמקורם ביהדות?
תשובה
לשואל שלום, כדבריך כתבו כמה מרבותינו האחרונים. אציין שלושה מהם: בספר "פרי הארץ" לרבי מנחם מנדל מויטבסק זי"ע מבואר, שלשון הקודש היא שורש כל הלשונות שבעולם, ובכל לשון מוכרחת להיות לכל הפחות מילה אחת שווה ללשון הקודש, וממנה יונקת אותה הלשון את חיותה. והשל"ה הקדוש כתב (בענין תורה שבעל פה): "אל יעלה בדעתך שהתורה כתבה אלו הלשונות שאינם לשון הקודש, אלא הכי פירושו, כשברא הקדוש ברוך הוא עולמו, לא היה רק לשון הקודש, כמו שכתב רש"י ז"ל בכמה דוכתי, וכשבלל הקדוש ברוך הוא הלשונות בדור הפלגה, בא לשון הקודש גם כן בשאר הלשונות, והתיבות הנ"ל הם לשון הקודש ונכללו בלשון יוני או בכתפי או באפריקי". בספר "באר מים חיים" על התורה (לרבינו חיים אחי המהר"ל, פרשת ואתחנן) מבואר אודות דרשת חז"ל (סנהדרין ד ע"ב) על מספר הבתים בתפילין, "טט בכתפי שתיים, פת באפריקי שתיים", שחס וחלילה לומר שהתאזרחו מילים מלשונות העמים בתורתינו הקדושה, אלא להיפך, עד דור הפלגה היה כל העולם שפה אחת - בלשון הקודש, ובעת שנתפלגה הארץ, ונחלקו לשבעים לשונות, נשארו שרידים מלשון הקודש בתוך כלל הלשונות, ו'טט' בלשון הקודש הוא שתים ונשאר במקום ששמה כתפי, וכן 'פת' בלשון הקודש הוא שתים ונשאר באפריקי, וביחד הם ארבע, מול ארבע פרשיות שבתפילין". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il