שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

כדורגל בשבת

undefined

הרב אלישיב קפקה

י אלול תשע"ח
שאלה
לכבוד הרב שלום רב כבוד הרב שבוע טוב. רציתי לשאול לגבי לשחק בכדור בשבת ובפרט כדורגל. לקטנים ולגדולים בשמירת שבת כהלכתה כותב לאסור לשחק בכדורגל ומציין למשנה ברורה בהלכות שבת. אבל שם זה לא רשום. במרן כותב לאסור לשחק בכדור ורמא מתיר. והמשנה ברורה מסביר שעשו כדור מנייר או מעץ וזה לא היה ראוי לכלום רק למשחק אז אין לו תורת כלום ולכן הוא מוקצה. וזה הכדורים של פעם. והמתירים משום שזה מיועד למשחק. אבל האוסרים טוענים שהמחשבה לא מועילה כי זה כמו אבן. אבל לא רשום כלום שכדורגל אסור. השמירת שבת כהלכתה מתיר כדור רק אסור כדורגל ולזה אין מקור. אדמור הזקן פוסק לסמוך להתיר. ולכאורה בימינו בפרט יש לכדור תורת כלי והוא לא עשוי מטיט ותבן כמו פעם אז ודאי גם המגן אברהם בעקבות מרן יודו שמותר לשחק בו. אני שואל האם יש לחשוש לשחק בכדורגל שמא יתפנצ’ר ? והרי זה לא מצוי וגם אם יתפוצץ זה מקלקל. האם יש לאסור לשחק בכדורגל מנופח או כדור גומי שמא יתפוצץ ? אני שואל לא מצד ענין של בית בית המדרש שיש ענין ללמוד תורה בשבת כמה שיותר. אלא לדוגמא אבא עם הילד שלו או יהודי שלא יודע ללמוד תורה שאלה נוספת: האם מותר ללכת בשבת לרפת שמליאה במצלמות אבטחה ? האם זה איסור עבורי שהמצלמות מצלמות אותי ?
תשובה
בס"ד שלום רב, אין לשחק כדורגל בשבת. אמנם, לילדים יש מקום להתיר לשחק בתוך בית על שטח מרוצף. לעניין לשחק עם ילדים הדבר תלוי באופן המשחק. אם ברור שהמבוגר אינו מתאמץ כדרך משחק שרגיל בו, אלא רק משתתף עם בנו הקטן, אזי מותר, וגם כאן יש להגביל זאת לזמן קצר שלא יפגע בזמן הלימוד תורה שצריך בשבת. אך אם ממש מזיע ומתאמץ כדרך משחק רגיל אז זה אסור אפילו עם בנו וכל שכן כמו שרגיל ביום חול. ההיתר הוא רק לילד קטן מתחת לגיל מצוות, וגם זאת ניתן לחנך כבר מגיל צעיר שראוי בשבת לשחק במשחקים אחרים. הוא הדין, וכל שכן, לגבי משחק בחוץ שאסור אפילו על מקום מרוצף. הרחבה: בשולחן ערוך (סימן ש"ח סעיף מ"ה) מובאת מחלוקת בדין משחק כדור בשבת ודעת המחבר שהוא נידון כמוקצה ודעת הרמ"א שאינו מוקצה. אמנם, גם דעת הרמ"א אינה נוחה ממשחקי כדור בשבת לאדם מבוגר, ומה שהתירו הוא רק לקטן. בימינו, שהכדורים מיוצרים באופן מכוון ואינם עשויים מאוסף בלאי בדים, אין לכדורים דין מוקצה אף לדברי השו"ע. ונראה שאף המחמירים במשחקי כדור בשבת, הוא לא מטעם מוקצה אלא מטעם כבוד השבת. וכן נראה מדברי כמה פוסקים בדור האחרון. דעת 'עשה לך רב'(ה,י) כתב שנראה שעיקר האיסור הוא מצד זלזול בכבוד השבת. דעת ה'אורח משפט' (קנב) שהאיסור נקבע על אף שאין מוקצה בכדור עצמו אלא מחמת שכרוכים בזה איסורים נוספים כגון הוצאה שעל זה אמרו חז"ל שחרבה טור שמעון. וכ"ש בזמננו שמשחקי כדורגל כרוכים בחילול שבת. על אף שדברי הפוסקים נדונו ביחס למשחקים פומביים של ליגה לאומית וכדומה, האיסור תקף גם ביחס למשחק פרטי שבין חברים. אפילו במקום שיש עירוב ואין בעייה של הוצאה, יש איסור לשחק על מקום שאינו מרוצף שמא יבוא להשוות גומות. וכיון שכדורגל משחקים גם במגרשים שאינם מרוצפים אסור לשחק גם במקומות מרוצפים(עיין סימן של"ז סעיף ב' במשנה ברורה וביאור הלכה שם; שש"כ פרק ט"ז סעיף ו). לגבי משחק בתוך בתים שמרוצפים ניתן להקל(עיי"ש). מצלמות אבטחה: מותר ללכת במקום בו יש מצלמות בשבת ולא נחשב הדבר כאיסור. הרחבה: אין איסור ללכת בשטח ציבורי בשבת אפילו אם ע"י כן הוא מפעיל מצלמות, יש כאן איסור כותב דרבנן בלבד, וכן התמונה נעשית על ידו בגרמא. ובכך שלאדם לא אכפת מכך שמצלמים אותו יש כאן פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן. ואולי אף לא נחשב כלל למעשה אלא למתעסק בעלמא. בברכה, הרב אלישיב קפקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il