שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מזוזה שני פתחים צמודים למרפסת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח תשרי תשע"ט
שאלה
למרפסת פתוחה יש שני פתחים צמודים כלומר שתי דלתות עם קנה קבוע משותף אשר מפריד בין הדלתות. הקנה אינו בנוי מבטון אלה חלק משקוף הדלתות. האם צריך מזוזה לכל פתח או מזוזה אחת בלבד לשני הפתחים?
תשובה
שלום וברכה מלשון השאלה עולה שמדובר כאן בשני פתחים נפרדים לחלוטין אשר כל אחד מהם יכול להיפתח לבדו, על כן שניהם חייבים במזוזה כמבואר בשו"ע יו"ד סימן רפ"ו סע' כ"א. במידה ורוחב הקנה הוא פחות מטפח, ראוי להשתדל לקבוע את שתי המזוזות יחד ולברך על קביעת שתיהן ברכה אחת. במידה והמזוזות לא נקבעות יחד, יש לקבוע את המזוזה על הקנה בלא ברכה. הרחבה: בשו"ע (רפו, כא) פסק שכאשר שני הפתחים הינם נפרדים הרי ששניהם חייבים במזוזה. אמנם לדעת חלק מן האחרונים כאשר בקנה המפריד אין רוחב טפח הרי ששני הפתחים נחשבים כפתח אחד אף שהדלתות נפרדות ותלויות על צירים נפרדים. על כן כתב בספר "חובת הדר" (פרק ז הערה נ) שכאשר אין בקנה טפח יש לקבוע את המזוזה על הקנה בלא ברכה. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il