שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

השלמת "אשרי" לאחר התפילה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ד שבט תשס"ב
שאלה
המאחר לתפילת מנחה, וכדי להתפלל עם הציבור דילג על אשרי, האם ישלים אשרי אחר התפילה?
תשובה
אינו חייב להשלים אמירת אשרי, ואם ירצה להשלים, יתכוון לאומרו כקורא בתורה. והטעם, מפני שלדברי הזוהר אין לומר אשרי אחר מנחה. ואמנם מתה"ד ח"ב נט, וריב"ש סי' ק"מ אפשר לאומרו. מ"מ שב ואל תעשה עדיף. וכ"כ בכה"ח קח, כ. ואף המ"ב יד כתב כעין זה עפ"י המ"א. ולעניין שמובא בברכות ד, ב, שכל האומר אשרי שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, עיין בגירסת הרא"ש שלא כתוב שלוש פעמים, שיש אומרים שדי לזה בפעם אחת. ויש מבארים שאומרים שלוש פעמים כדי שלפחות יכוון בפעם אחת. לפיכך אין נחיצות כל כך להשלים אמירת אשרי פעם שלישית, וכיוון שלזוהר אין לומר אשרי אחר מנחה, וכן פסק החיד"א ובן איש חי, שב ואל תעשה עדיף. ואם ירצה יאמרו כקורא בתורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il