שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

קריאה בתורה לבר מצווה במנחה של יום חמישי

undefined

הרב עזריה אריאל

ל תשרי תשע"ט
שאלה
שלום, התבקשתי לשמש כשליח ציבור בתפילת מנחה שבה יעלה לתורה נער בר מצווה (חילוני). קודם לעליה לתורה, הנער יניח תפילין. הבנתי ממקורות אחרים שייש היתר לקריאה בתורה במנחה אולם לא ברור לי מהו סדר התפילה המדויק, וכן האם מותר לי לעלות לתורה בעצמי. תודה על תשובה מהירה!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! ההיתר לקריאת התורה במנחה ביום שני וחמישי נאמר רק בתנאי שיש במקום עשרה אנשים שלפחות ששה מתוכם לא שמעו קריאת התורה ביום זה. היתר זה אינו פשוט, ובהקשר של בר מצווה השיקול העיקרי שמצדיק זאת הוא החשש מחילול שבת, בהנחה שבימות החול המשפחה לא מוכנה לערוך את החגיגה בבוקר. בכל אופן, גם מי שכבר שמע קריאת התורה בבוקר או אפילו עלה לתורה רשאי לעלות שוב. מכיוון שכעת יש ציבור שמחויב בקריאה, אין זה משנה מי עולה לתורה. לשאלה על סדר התפילה המדויק: מצד הדין ההצמדה לתפילת מנחה אינה מהותית, שכן ההיתר לקרוא הוא משום שעקרונית זמן קריאת התורה בשני ובחמישי הוא כל היום ולא רק בבוקר. אם כן, ניתן לקרוא בתורה במקרה זה גם במנותק מהתפילה. אך למעשה ראיתי בזה דעות חלוקות מהו הסדר המועדף. בשו"ת מהר"י אסאד (או"ח סי' נא) כתב: "אחר חצות היום הגענו לישוב שהיה שם בהכ"נ וקבצנו מנין עשרה לתפלת מנחה, ושלשתנו בד"צ שהיינו ביחד, הגאון אבד"ק מיקלאש והגאון אבד"ק סאבאטיש ואני, הסכמנו בעצה אחת ועשינו מעשה לקרות בתורה אז פרשת השבוע של שחרית בין אשרי לתפלת שמונה עשרה". וכן המליץ בדורנו הרב ליאור שליט"א (מובא ב'תורת המחנה' פרק טו הערה ה) להסמיך את הקריאה לתפילת העמידה כמו במנחה של תענית. לפי זה הסדר הוא: אשרי, חצי קדיש, קריאת התורה ללא קדיש צמוד אליה (וכמובן ללא הפטרה), הכנסת ס"ת וחצי קדיש. לעומת זאת בשו"ת מהרש"ג (ח"ג סי' צב) כתב שעדיף במקרה זה לקרוא לפני "אשרי", כדי שיהיה ניכר שמדובר בקריאה חריגה שביסודה איננה שייכת לתפילת מנחה אלא לשחרית. וכן כתב בדורנו בשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' קמה). שיקול זה מתחבר לחשש שהועלה בכמה מחברים בעניין זה של קריאת התורה במנחה, שגם אם מן הדין הדבר מותר הוא עלול לגרום זילות למנהגי ישראל (ראה למשל שו"ת פרי השדה ח"ג סי' א). לפי זה הסדר הוא: קריאת התורה, חצי קדיש, הכנסת ס"ת, אשרי, וכו'. למעשה, אני מציע שתשקול (ואם אינך המרא דאתרא - עליך לשאול אותו) האם במקום שבו נערכת החגיגה ראוי יותר לחשוש ממה שנראה כשינוי המנהג, או שאפשר לנהוג בסדר הרצוי לכתחילה, לקרוא בין "אשרי" לתפילת העמידה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il