שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ט"ו מרחשון תשע"ט
שאלה
תפילת מנחה ואח"כ מעריב אחד אחרי השני עם קצת תורה ביניהם. קריאת שמע צריכה להיאמר אחרי צאת הכוכבים, אך כאשר מתפללים מעריב מיד אחרי מנחה השמים עדיין כחולים ללא כוכבים באופק. כשאני הולך הביתה אחרי מעריב האם עלי להמתין עד צאת הכוכבים ולקרוא שוב קריאת שמע או שכבר יצאתי ידי חובתי במה שקראתי במעריב?
תשובה
מדבריך נראה שאתם מתפללים תפילת ערבית קודם צאת הכוכבים ולכן ברור שיש לחזור על קריאת שמע בלא ברכותיה לאחר צאת הכוכבים משום שזמן ק"ש של ערבית הוא בלילה לאחר צאת הכוכבים מדכתיב "ובשכבך" וקודם לילה לאו זמן שכיבה הוא. אורך זמן בין השמשות שהוא הזמן שבין שקיעת החמה וצאת הכוכבים, וכפועל יוצא גם זמן צאת הכוכבים שונים בין מדינה למדינה, ובין מקום למקום, ולכן יש לברר בדיוק מתי צאת הכוכבים במקומך כדי לקרוא ק"ש בזמנה. בארץ ישראל יש מנהגים שונים מתי זמן צאת הכוכבים, יש הנוהגים בערך 15-20 דקות לאחר שקיעת החמה, ויש הנוהגים כ-40 דקות לאחר שקיעת החמה, ויש המחמירים וסוברים שהוא כ-72 דקות לאחר שקיעת החמה, באגרות משה או"ח ד סימן סב מרחיב לבאר איך לנהוג בענין הזמנים באמריקה. (שו"ע או"ח סימן רלה סעיף א ובמ"ב, אשי ישראל פרק כח סעיפים ט-יב, שש"כ פרק כ הערה קפה, הליכות שלמה פרק יג סעיף ט ושם בארחות הלכה 28 ו32, פסקי תשובות סימן רלה, וע"ע שיח תפילה להרב טשזנר שער טז סימן א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il