שאל את הרב

  • הלכה
  • מבנה בית הכנסת

החלפה של עזרת נשים ועזרת גברים

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ו מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום הרב אני בוגר בסניף בני עקיבא בעיר שלנו ונתקלנו בבעיה: רוצים להחליף את המיקום של עזרת הגברים עם עזרת הנשים (העזרות נמצאות במקביל ולא אחת מאחורי השנייה), בגלל בעיות טכניות. אבל נתקלתי בכמה ראשונים ואחרונים שסוברים שבית כנסת של גברים אי אפשר להפוך אותו לבית כנסת של נשים מפני שמעלים בקודש ולא מורידים... רציתי לבקש את דעת הרב בנושא, ואם מותר להחליף בין העזרות או לא תודה רבה
תשובה
שלום וברכה! ראשית יש להבהיר, שאם יש למקום רב שאחראי על פסיקת ההלכה לסניף או לציבור המתפללים, יש ללכת על פי הנחייתו. הדברים דלהלן נכתבים מתוך הנחה שאין לכם רב. בעניין זה של הפיכת עזרת גברים לעזרת נשים, אכן ישנן דעות בין האחרונים, וקשה להכריע בדבר. (פירוט רחב של השיטות בעניין זה ניתן למצוא למשל בתחומין כ"ז, מאמרו של הרב חרל"פ. יש להבהיר, שוודאי תפילת נשים אינה פחותה במעלתה מתפילה של גברים, ולמשל הרבה מהלכות תפילה נלמדו מתפילתה של חנה, עיין ברכות ל"א א. אלא שבתפילה של מניין גברים נאמרות גם תוספות שאינן נאמרות על ידי נשים, כגון קדיש, קדושה, קריאת התורה וכדומה, ומתוך כך נובע הדיון.) אם אני מבין נכונה את המציאות המדוברת, אין מדובר בבית כנסת או מבנה שמיועד לתפילה בלבד, אלא בסניף בני עקיבא שמתקיימות בו גם תפילות. באופן זה, לכאורה היה ניתן לומר שאין על המקום קדושת בית כנסת, ואם כן מותר לשנות את ייעודו. אך הדבר אינו פשוט, שכן אם המקום מוקדש באופן קבוע לתפילה בזמני התפילות, אף שבזמנים אחרים הוא משמש לצרכים אחרים, יש עליו קדושת בית כנסת במידה מסויימת ואין לבטל את קדושתו (עיין משנ"ב קנ"ג, נב; שו"ת אגרות משה חו"מ חלק ב', סימן ל"ב). פיתרון שניתן להציע הוא, שהמחיצה שבין עזרת הגברים לעזרת הנשים לא תגיע עד לתקרה. דהיינו שהמחיצה תהיה בגובה של אדם ואף יותר מכך, אך שלושת הטפחים העליונים יהיו פתוחים. באופן זה האולם כולו נחשב עדיין כאולם אחד ולא כשני אולמות נפרדים, ונמצא שכולו הוא בדרגת קדושה אחת, אלא שבחלקו מתפללים גברים ובחלקו מתפללות נשים. (פיתרון זה העלה הרב ישראלי זצ"ל, עיין כאן ובפרט בהע' 4, ועיין במקור הדברים בשו"ע או"ח ש"ע, ג.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il