ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות על ה'

קיומו של הא-ל וגיל היקום

שאלה
האנושות קיימת למעלה ממיליון שנה. הקב"ה התגלה או הומצא על ידי יהודים לפני 4000 שנה. למה לקח לו יותר ממיליון שנה להכריז שהוא הבורא?
תשובה
העובדה המצויינת בשאלתך בדבר קיומו של העולם למעלה ממיליון שנה היא אכן תאוריה של מדענים שנראית לכאורה כסותרת את דברי התורה, אולם אין זו הבמה הנכונה לדון בדבר שרבים מאוד כבר דשו בו ונכתבו עליו ספרים ומאמרים רבים מאוד הפותרים ענין זה. אכתוב רק בקצרה שתים מן הגישות לענין זה, תחשיב גיל העולם של המחקר המדעי מבוסס על הנחת יסוד שהעולם החל את קיומו ואת דרך התפתחותו הארוכה מ-0, כאשר הנחת יסוד זו כלל אינה נכונה, חז"ל אומרים ש"כל מעשה בראשית בקומתם נבראו" (במדבר רבה יב, ח, ר"ה יא. חולין ס. וברש"י בראשית א, כה). יש גישה נוספת הגורסת שימי הבריאה הראשונים אינם ימים של עשרים וארבע שעות אלא תיאור של פרקי זמן שארכו מליוני שנים, ראה את מאמרו של ד"ר ג'רלד שרודר "גיל היקום" http://www.aish.com/ci/sam/48951136.html ספרו של פרופ' נתן אביעזר "בראשית ברא". וספר "והשבות אל לבבך" עמ' 76. לענין שאלתך, להקב"ה לא לקח זמן להכריז על קיומו, הקב"ה פנה ודיבר עם אדם וחוה מיד עם בריאתם ככתוב "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם, ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ" (בראשית א כז כח), ומעבר לכך עצם מעשה הבריאה היא ההכרזה הגדולה ביותר לקיומו ומציאותו של הבורא, אלא שהאדם השחית את דרכו על הארץ ובמשך הדורות פנו יותר ויותר אנשים לעבודת אלילים, עד שהגיע אברהם אבינו והכיר בהקב"ה ופעל להחזיר את האנושות לאמונה בבורא עולם ע"י שקרב עוד ועוד אנשים להכרה זו, ומשכך ראה בו הקב"ה האדם המתאים ביותר לפרסם את דבר ה' בעולם ולכן נבחרו בניו עם ישראל לקבל את התורה במעמד הר סיני ולהיות עם ה' שתפקידו הגדול הוא להיות אור לעמים ולפרסם את שמו הגדול של הקב"ה.
עוד בנושא שאלות על ה'

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il