שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

כיבוד אב ואם לאחר מותם

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ו שבט תשע"ח
שאלה
האם יש חובה לקיים את מצוות כיבוד אב ואם לאחר מותו של אותו הורה? לדוגמא האם עליה לקבר של הורה היא חובה לפי עשרת הדיברות? והאם זה רק ביום השנה (יאהרצייט) או שזה יכול להיות בכל יום אחר? האם זה יכול להצדיק נסיעה מארץ ישראל לחו"ל למרות שזה לא אחד ההיתרים המקובלים?
תשובה
בהחלט יש חיוב לכבד את אביו ואמו גם לאחר מותם, ומצות כיבוד אב ואם כידוע היא אחת מעשרת הדברות. ביקור בקברי אבות נחשב למצוה משום שיש לנפטר תועלת מכך אמנם אין זו חובה. המנהג הנפוץ הוא לעלות לקבר לאחר השבעה, לאחר השלושים לאחר י"ב חודש ובכל יום השנה [יאהרצייט], אך ניתן גם לעלות לקבר בכל יום אחר. להלכה נפסק שמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לכל דבר מצוה, אפילו להקביל פני חברו, ולכן מותר לצאת לחו"ל כדי לעלות לקברי אבות אך אין חובה לעשות זאת. [קידושין לא: ושו"ע יו"ד סימן רמ סעיף ט, פני ברוך פרק לז, מ"ב סימן תקלא ס"ק יד].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il