שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - איך מפרישים?

שאלת המשך לתשובה בענין תרומות ומעשרות

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ב שבט תשע"ט
שאלה
האם יש לחתוך 1% מהפרי או שיש צורך בפרי שלם? האם הקליפה נחשבת בפרי ל1%? כסף נסחר ב- עד 19$ לאונקיה, הדולר הוא 3.75 לשקל, כמה שוה פרוטה בשקלים? מה עם אנו קוטפים רק פרי אחד לצריכה מיידית?
תשובה
אין צורך בפרי שלם, ניתן לחתוך חלק מהפרי. פירות שקליפתם נאכלת כגון אפרסמון, תפוח, אגס, גזר, מלפפון, סלק וכדו', אפשר להפריש תרומה מקליפות הפרי עליו. פירות שאין קליפתם נאכלת כגון שקדים, אגוזים, או תרמילי קטניות שאינם נאכלים, אין להפריש את הקליפה לתרומה, וכן קליפות תפוז, אין להפריש מהם על התפוז, אבל במקרה שאוכל את הקליפות כמו שיש המשלבים אותם במאכלים שונים, יפריש מן הקליפה על הקליפה אבל בלא ברכה משום שיש מחלוקת הפוסקים אם הם נחשבים אוכל וחייבים במעשר או שאינם נחשבים אוכל ופטורים מן המעשר (משפטי ארץ הלכות תרו"מ פרק ח סעיף כא ובהערה מג). באונקיה יש כ-31.1 גרם כסף כך שאם מחיר האונקיה הוא 19$ יש לחלקו ל-31.1 ואת התוצאה 0.61$ שזה שווי גרם אחד יש לחלק ל-40 ואז יוצא סך הפרוטה 2 סנט שזה 8 אגורות. גם כאשר קוטפים פרי אחד בלבד לצריכה מיידית בהרבה מקרים הוא חייב במעשר משום שההיתר לאכול אכילת ארעי ללא הפרשת תרו"מ תלוי במרכיבים רבים; במקום בו הוא צומח אם הוא קובע למעשר, גם אם צומח במקום שאינו קובע למעשר אם מכניסו לביתו (ולפעמים גם לחצרו, תלוי בסוג החצר) דרך הדלת זה נקבע למעשר, זה תלוי בסוג הפרי יש פירות שגם כשקוטף אחד זה נחשב קבע וחייב במעשר כגון רימון שיש בו הרבה גרגירים או אבטיח שאין דרך לאוכלו כולו בפעם אחת, וגם בסוג פרי שאחד נחשב ארעי כגון תאנה, שקד, ענב וכדו', זה תלוי גם בכוונתו, האם דעתו לאכול אכילת ארעי או שהוא מייחד את זה לאכילה בסעודת קבע, ולכן יש לבדוק כל מקרה לגופו (משפטי ארץ הלכות תרו"מ פרק ז). יש לציין שמה שכתבנו שיש להפריש תרו"מ בברכה זהו דוקא במקרה שהעציץ גדל במרפסת שאינה מקורה, אולם במקרה שהמרפסת מקורה דין הגדל בה כגדל בתוך הבית, שאינו חייב בתרו"מ מן התורה, ונחלקו הראשונים אם חייב מדרבנן ולכן יש להפריש תרו"מ בלא ברכה (משפטי ארץ הלכות תרו"מ פרק א סעיפים טז, יז).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il