ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד יום ירושלים
שאל את הרב הלכה הנחת התפילין

הורדת צמיד להנחת תפילין

251
שאלה
יש לי צמיד ביד ימין ואני מניח תפילין ביד שמאל. האם אני צריך להוריד את הצמיד כאשר אני מניח תפילין?
תשובה
שלום וברכה. אם כוונתך שאתה מניח את הרצועה של התפילין על הצמיד - הדבר מותר מעיקר הדין. אולם ראוי לכתחילה להסירו אם אין צורך כלל להשאירו. מקורות: עי' רמ"א סי' כ"ז סע' ד' שכתב ע"פ הרשב"א בתשובה: שברצועות אין להקפיד על חציצה. וכתב ע"כ הט"ז המג"א ועוד פוס' (הוב"ד במ"ב סקט"ז) שמ"מ יש להחמיר ברצועות של יד ושל ראש במקום הקשר. והוסיפו האחרונים ע"פ הפמ"ג סק"ד שנכון שלא יהיה כלל חציצה בין הרצועות לבשר, ולכן יש להחמיר ולסלק שעון יד וכד' לפני הנחת התפילין (שו"ת דובב מישרים ח"ב, ל"ז, תשובות והנהגות ח"ב, כ"ו ועוד), וכ"כ החת"ס (יו"ד סי' קצ"ב שהמנהג להסיר את הטבעת בזמן הנחת תפילין. וביבי"א ח"ב, ב' האריך לדון בדבר מאד והעלה שאין כלל חציצה ברצועות וכמ"ש הרמ"א והמ"ב לעיל, ורק ממידת חסידות יש להחמיר, והוסיף שגם הגאון הדובב מישרים שכתב להחמיר בכך ע"פ הברכ"י שהדין בתפילין כמו בגדי כהונה דאף אויר פוסל, דיבר רק במקרה ש- ז' הכריכות אינן מסתיימות לפני מקום השעון, וז"ל הגרע"י שם: "הנה זכיתי לבקר את כבוד הגאון מצ'יבין... ובהשתעשעי עמו בד"ת העירותי ממש"כ בפנים בזה (שזה רק חסידות) וענה... כי הוא סבר ששעון היד מקומו לפני ז' הכריכות שבזרוע ועל כן העלה להחמיר בזה, אולם לפי האמת שמקום השעון הוא לאחר ז' הכריכות סמוך לכף היד - מודה הוא להקל בזה ואין להחמיר כלל...". בברכה, הרב נועם דביר מייזלס
עוד בנושא הנחת התפילין
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il