שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

חגיגת יום הולדת באדר ראשון או באדר שני

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ט"ז שבט תשע"ט
שאלה
נולדתי בראש חודש אדר ראשון בשנה מעוברת, האם אני חוגג את יום ההולדת שלי באדר ראשון או באדר שני?
תשובה
מכיון שנולדת בשנה מעוברת באדר ראשון הרי שיום ההולדת שלך חל באדר ראשון (ע"פ מ"ב סימן נה ס"ק מג). אינך חייב "לחגוג" את יום ההולדת שלך, סבא רבא שלי היה נוהג לומר בחיוך שיום ההולדת היחיד המופיע בתורה הוא של... פרעה! "ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו" (בראשית מ, כ). נושא זה מובא בהלכה בקשר לציון יום הבר מצוה בו הנער הופך מקטן לגדול ומתחייב במצוות: בשולחן ערוך (או"ח סימן נה סעיף י) כתוב, אם נער אחד נולד בכ"ט לאדר ראשון משנה מעוברת ונער אחד נולד באדר שני באחד בו, ושנת י"ג אינה מעוברת, אותו שנולד בכ"ט לאדר הראשון צריך להמתין עד כ"ט לאדר בשנת י"ג להיות בן י"ג שנה, ואותו שנולד אחריו באחד באדר השני יהיה בן י"ג שנה כיון שהגיע אחד באדר של שנת י"ג. ומוסיף המ"ב (ס"ק מג) שדין זה הוא רק אם שנת הי"ג אינה מעוברת, אבל אם בשנת י"ג היה ג"כ עיבור אז בודאי היינו אומרים הנולד בראשון יהיה בר מצוה באדר ראשון והשני באדר שני [הסכמת האחרונים דלא כמ"א]. הגה: ומי שנולד באדר ונעשה בר מצוה בשנת העיבור אינו נעשה בר מצוה עד אדר השני (תשובת מהר"י מינץ סימן ט"ו): ובמ"ב (ס"ק מה) מביא את דברי הלבוש המסביר מדוע נער שנולד באדר בשנה שאינה מעוברת אינו נעשה בר מצוה באדר ראשון אלא באדר שני, משום שאדר ראשון לא נקרא אדר, אלא חודש העבור מיקרי, שהרי אין קורין את המגילה באדר ראשון, ואנן בעינן י"ג שנים שלימים. יום הולדת שמח!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il