ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה סוגי בגדים

לובש שמיכות

כולל הלכה בית אלכ"ז אדר א' תשע"ט
130
שאלה
שלום רב ושלום לרב אם אדם הולך בביתו... או אפילו בחוץ... עם שמיכה עליו... שמיכה רגילה שישן איתה... האם יש עם זה בעיה מצד ציצית? על אף שלהלכה פטורה השמיכה מציצית... אך הוא, לא רק ישן איתה אלא משתמש בה על גופו פה ושם...
תשובה
שלום וברכה. ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש מה מוגדר כסות לילה שפטור מציצית. לדעת הרמב"ם- הגדר הוא הזמן שבו לובש את הבגד ולכן כל מה שאדם לובש בלילה פטור מציצית, אפילו אם זה בגד המיועד ושימושי ביום. לדעת הרא"ש- הגדר הוא סוג הבגד. בגד המיוחד לשימוש בלילה נחשב כסות לילה. ובגד הראוי לשימוש ביום (וגם בלילה) נחשב כסות יום וחייב בציצית. כתב הב"י- "ומנהג פשוט שלא להטיל ציצית לסדינים בין הם של פשתן בין הם של צמר ולא פקפק אדם בדבר" וכך הוא פסק בשו"ע (סימן יח' ס"ב) "סדינים אע"פ שאדם ישן בהם בבוקר אין מטילין בהם ציצית". דנו האחרונים מהי סיבת ההיתר בסדינים ושמיכות: י"א מפני שזהו בגד המיוחד ללילה בלבד לכן פטור. טעם זה יספיק רק לדעת הרא"ש ולא לרמב"ם. י"א מפני שהתורה חייבה רק בדרך לבישה אבל דרך העלאה פטור. המגן אברהם הכריע שיעשה קרן עגולה בקרן אחת ויפטר, רק בצמר ולא בשאר מינים. הכף החיים (סימן יח', ס"ק יז') הביא שבשאר מינים יש ספק ספיקא ספק אם הם פטורים מהתורה וספק שמא כסות המיוחד ללילה פטור ביום. למעשה: אדם המתכסה בשמיכה במשך היום בצורת מלבוש: לספרדים (על פי מש"כ בב"י) אין צורך להטיל ציצית בשמיכה בין אם היא מצמר ובין משאר מינים. לאשכנזים יש לחשוש לאחרונים (שהחמירו בדרך לבישה) ולהחמיר בשמיכת צמר (שהוא מדאוריתא לכו"ע) ולעגל כנף אחת אבל אין צורך לעגל בשאר מינים. בברכה רבה הרב אוריאל מועטי.
עוד בנושא סוגי בגדים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il