שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת נשים

להעביר ספר תורה בעזרת הנשים בזמן התפילה

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ב אייר תשע"ט
שאלה
האם אין בעיה של צניעות שספר התורה יועבר על ידי אישה בעזרת נשים בזמן התפילה? גם הבנתי שעדיף להימנע מקולות כאלה על מנת לא לפרוץ גדרות, במיוחד בצניעות שהוא נושא רגיש בדור האחרון.
תשובה
שלום וברכה! בתשובה המקורית לא הוזכרה כלל אפשרות של העברת ספר תורה בעזרת נשים בזמן התפילה, או כל דוגמה אחרת של מעמד ציבורי שבו נשים מחזיקות בספר התורה, מתפללות איתו וכדומה. השאלה היתה "האם מותר לאישה להחזיק ספר תורה?", וכך גם התשובה והמקורות המובאים בה עוסקים בעצם החזקת ספר תורה על ידי אשה, בהקשר פרטי וללא התייחסות למעמד ציבורי כלשהו. כאשר מדובר במעמד ציבורי, כגון בדוגמה שציינת של העברת ספר תורה בעזרת הנשים בזמן הוצאת הספר בבית הכנסת, אכן יש לדון בכך במבט רחב, ואין להסתפק רק בשאלה המצומצמת האם מותר לאשה להחזיק ספר תורה. בהקשרים אלה עולות גם השאלות שציינת: האם לא עלולה להיות פגיעה בצניעות, והאם אין חשש לפריצת גדרות. בעניינים אלה קשה לקבוע כללים מוחלטים, משום שהדבר משתנה מאד על פי ההקשר בכל מצב. כך למשל בעניין הצניעות: בסיטואציה שתיארת, שאשה מוליכה ספר תורה בעזרת הנשים, איני רואה בעיה של צניעות מצד עצמה, אולם העברת הספר מעזרת הגברים לעזרת הנשים עשויה להיות כרוכה בשאלות של צניעות. מאידך, אם למשל יציעו חלופה שגבר יעבור עם ספר התורה בסמוך לעזרת הנשים כדי לאפשר להן לנשק את הספר, גם מצב זה עלול להעלות בעיות. הדבר תלוי בתנאים הספציפיים בכל מקרה לגופו. וכך גם בשאלות אחרות מסוג זה, יש לדון בכל מצב לגופו, האם יש בכך פגיעה בצניעות ואיזו אפשרות עדיפה. כמו כן לגבי השאלה של פריצת גדרות: אכן כפי שציינת, הצניעות ומעמד האשה הם נושאים רגישים בדורנו, שיש בהם חשש גדול לפריצת גדר. רגישות זו מחייבת בחינה מעמיקה וזהירה לגופו של כל עניין וכל מצב, וייתכן בהחלט שיהיו בכך הבדלים בין מקומות שונים. ישנן קהילות שבהן כל שינוי מן המקובל עלול לזעזע את אמות הסיפים, לגרום למחלוקת או לתחושה של פריצת גדר, וגם אם לאמיתו של דבר עניין זה אין בו בעיה מצד עצמו, ייתכן שהדבר עלול לגרור אחריו פריצה של עניינים אחרים. וישנן קהילות שבהן אדרבה, אם יאפשרו לנשים לבטא את קרבתן לתורה בדרכים המותרות (באופן עקרוני, מבלי שניכנס כרגע לשאלה אילו אופנים הם מותרים וראויים) הדבר יחזק את קירבת ה' ושמירת ההלכה בקהילה. בעוד שמניעת האפשרות מנשים לבטא את קרבתן לה' ולתורתו, באופנים שעל פי האמת אין בהם בעיה הלכתית, עלולה במקומות כאלה לגרום לריחוק ולפגיעה בשמירת התורה בקהילה. ההכרעה הנכונה בשאלות רגישות כאלה יכולה להיעשות רק על ידי תלמיד חכם המכיר מקרוב את הקהילה והלך הרוחות בה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il