שאל את הרב

  • הלכה
  • גילוח

למה אסור גילוח בסכין, הרי גם סכין לא משחית את שורש השערה?

undefined

הרב שמואל אריאל

ג סיון תשע"ט
שאלה
הבנתי שהאיסור להתגלח בסכין גילוח וההיתר להתגלח בחלק ממכונות הגילוח, נובע מכך שלכאורה המכונה לא פוגמת בשורש השערה אבל סכין מוציא את השערה עם השורש. לפי מה שקראתי בויקיפדיה, הן המכונה והן הסכין לא מגיעים לשורש השערה (סוג הגילוח בשניהם הוא דפילציה, לעומת השימוש במכשירי אפילציה שבהן באמת גם השורש יוצא). כלומר, גם בסכין, שורש השערה נשאר בעור והסכין לא מגיעה אליו, וממילא אין כאן עניין של השחתת הזקן! אשמח לשמוע את דעת הרב בנושא.
תשובה
שלום וברכה! ודאי שסכין אינו מוציא את שורש השערה, שהרי הוא עובר על הפנים מבחוץ וחותך את השערות במקום חיבורן אל העור ולא יותר לעומק. כדי להוציא את שורש השערה צריך למשוך את השיער, וכמובן בסכין אין פעולה כזו. אבל איסור השחתת הזקן הוא על חיתוך השערות עד לבסיסן, למרות ששורש השערה נשאר בעומק. בזה יש הבדל בין סכין למספריים: בסכין פעולת החיתוך נעשית על ידי להב בודד שעובר בצמוד לעור, ולפיכך הוא חותך את השערות בבסיסן. ואילו במספריים פעולת החיתוך נעשית על ידי זוג להבים, שכל אחד מהם איננו חד כל כך (קל לראות שסכין גילוח הוא חד הרבה יותר מלהב של מספריים), אלא החיתוך נעשה רק בגלל המפגש בין שני הלהבים. מתוך כך, הלהב התחתון שצמוד לעור אינו מצליח לחתוך את השערות בבסיסן, אלא החיתוך נעשה בנקודת המפגש של שני הלהבים, שנמצאת קצת יותר גבוה ולא בבסיס השערה. (יש להבהיר, שחלק מן המפרשים אכן תיארו שהסכין חותך את השיער משורשו, אבל אין הכוונה ל"שורש השערה" כפי הלשון בימינו, אלא לבסיס של השיער, נקודת החיבור של השיער אל הגוף.) לגבי מכונות הגילוח, יש דעות שונות בין הפוסקים. דעה רווחת מבחינה בין מכונה כשרה לשימוש למכונה אסורה באופן הבא: בחלק מן המכונות הלהב הוא חד מאד וסמוך לעור, והרשת של המכונה אינה נחוצה לחיתוך אלא נועדה רק להגן על הפנים כדי שהלהב לא יפצע את העור. מצב כזה מקביל לסכין והוא אסור. ואילו במכונות אחרות הלהב אינו חד כל כך, והחיתוך נעשה על ידי המפגש של הלהב עם הרשת. מצב כזה מקביל למספריים, והוא מותר לדעות אלה. מקורות: גמרא נזיר מ' ב. תוספות שם, ד"ה "דתניא". פירוש הרא"ש שם, ד"ה "ת"ל לא תשחית". שיטה מקובצת בשם ר' עזריאל. שו"ת תרומת הדשן סימן רצ"ה. הגהת הרמ"א לשו"ע יו"ד קפ"א, י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il