ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים בגדים וקשירה

תליית מגבת בשבת אחרי מקוה

שאלה
שלום. רצינו לדעת האם מותר לתלות מגבת בשבת אחרי שהיינו במקוה, מדובר במתלים לתליית כביסה הנמצאים בצדו של המקוה מחוצה לו. אין כל כך אפשרות אחרת. וזה גם מקום האכסון של המגבת. תודה.
תשובה
שלום וברכה ! כאשר אין אפשרות להשאירה במקוה וכדומה, יש מקום להקל ולתלות את המגבת בשינוי (ולא כדרך של תליית כביסה) באותו מקום שרגילים לתלות ולאכסן את המגבת תמיד. המיקל לתלות כרגיל אין למחות בידו, והמחמיר שלא לתלות כלל במתלה זה - תבא עליו ברכה. מקורות: בשו"ע (ש"א, מ"ה) מובא שבגדים שנשרו במים "לא ישטחם לנגבם מםני מראית עין שלא יחשדהו שכיבסן בשבת ואפילו בחדרי חדרים שאין שם רואים אסור". וכתב המ"ב (ס"ק קס"ג) שהמג"א רצה לחלק בין אם נרטב בהרבה מים שאסור לבין אם מעט שמותר. אך הוסיף שמסקנת הרבה האחרונים לאסור. ודעת הבא"ח (ויחי א') לאסור אפילו יבשים לגמרי מפני הרואים שאינם יודעים אם הבגד יבש. והוסיף הגרש"ז אויערבך זצ"ל (ט"ו הערה קכ"ד) שכל החשש שתולה במקום שחוששים שתולהו לייבוש אחר כביסה אך במקום שרגיל תמיד להניחו הדבר מותר אפילו הבגד רטוב. כמו כן הוסיפו הפוסקים (שו"ע הרב שם נ"ח, שעה"צ ס"ק רי"ב ובא"ח שם) שכל האיסור הוא דוקא אם ששוטחן אך אם אינו שוטחן כדרך שנהוג לפרוס את הבגד אחרי כביסה אין איסור אפילו על מתלה כביסה. ועל כל פנים אין לתלות על החבל כדרך שרגיל בחול אלא בשינוי משום עובדין דחול (קצות השולין קט"ז בדה"ש כ'). ובמידה שמדובר במגבת שניכר בה לכלוך כמו חיתולים בד של פעם שניכר בהם הלכלוך, מותר לתלותם לייבוש (ראה כה"ח ס"ק רנ"ט בשם הבא"ח), וגם במגבת שאין ניכר לכלוך אין למחות במקילים (בא"ח שם ב'). לכן אף שיש להחמיר לכתחילה, מכל מקום אם אין מקום אחר לתלות, ומדובר במקום צדדי ותולים בשינוי - הדבר מותר. בברכה רבה,
עוד בנושא בגדים וקשירה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il