שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

קשר עניבה בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ו אלול תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, האם מותר לעשות קשר עניבה בשבת?
תשובה
א) עניבת חוט - מותרת. [כדברי הגמרא (שבת, קיג:) "חבל דלי שנפסק לא יהא קושרו, אלא עונבו", וכן נפסק בשולחן ערוך (שיז, ה)]. ב) עניבה שעל גבי קשר (כפי שקושרים נעלים) - מותר רק אם כוונתו להתיר את הקשר באותו יום. [משנה ברורה, שיז, ס"ק כט]. ג) קשירת הבגד הנקרא "עניבה" (שגברים קושרים על הצוואר): ישנם שני סוגי קשירה: 1) לא על ידי קשר בעניבה, אלא כורך אותה על צווארו, קושר קשר רפוי, ומלפף. דרך זו מותרת, אם דעתו להתיר את העניבה בו ביום. 2) כאשר ישנו קשר בעניבה עצמה. דרך זו אסורה בשבת. [שמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אויערבך, ובתוספת ביאור ב"ארחות שבת" (פרק י, סעיף כג)] בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il