שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

ירח וכוכבים מודבקים בתקרה

undefined

הרב שמואל אריאל

ב תמוז תשע"ט
שאלה
הדבקתי לילדה ירח וכוכבים בתקרה מעל למיטה כי אמרה שזה מרגיע אותה , האם מותר לקיים או שצריך להסיר אותם לפי ההלכה ?
תשובה
שלום וברכה! נראה שאין צורך להסיר את הצורות הללו, ואף מותר להדביק צורה כזו, ורק לצייר או להכין בעצמך צורות כאלה אסור. הרחבה ומקורות: בגמרא (ראש השנה כ"ד ב) נאמר שצורות שאסור לעשותן (כגון צורת אדם, צורת חמה ולבנה וכדומה), אסור גם להשהות אותן בבית כשנעשו על ידי אחרים, כגון על ידי נכרים. אולם הגמרא אומרת שאיסור זה אינו איסור עצמי אלא מפני החשד (דהיינו, לדעת פרשנים רבים: חשד שהצורה משמשת לעבודה זרה). ובאחד התירוצים בסוגיה נאמר שבמקום שאין חשד, כגון שמדובר במקום ציבורי שרבים נוכחים בו, מותר להשהות צורת ירח שנעשתה על ידי אחרים. יש מן הראשונים שהביאו תירוץ זה להלכה, ויש שלא הזכירו אותו (עיין טור יו"ד קמ"א). בדעת הפוסקים שלא הביאו זאת, יש שהבינו שלדעתם הדבר אסור בכל מקרה (עיין בבית יוסף שם), ויש שהבינו אדרבה, שלפי גירסתם של פוסקים אלה אין כלל חשש לחשד בעניין צורות חמה ולבנה, ולפיכך האיסור הוא רק בעשיית הצורה ואין איסור להשהותה (עיין בביאור הגר"א שם, ס"ק כא, כז). השו"ע אינו מביא חילוק זה, אך הרמ"א מביא אותו (עיין שו"ע שם סעיף ד'). וכך בין הפוסקים המאוחרים רבים נקטו שבמקום שאין חשד מותר להשהות את הצורות הללו (גם בין הפוסקים הספרדים – עיין דברי הגר"ע יוסף להלן). באיזה מצב ניתן לקבוע שאין חשד והדבר מותר? בכמה פוסקים רואים שאין זה דוקא במצב שמופיע בגמרא, שזהו מקום של רבים, אלא גם במצבים נוספים ניתן לסמוך על כך שאין חשד, כגון כאשר צורה זו אינה מקובלת כעבודה זרה באותה תקופה, וכדומה (עיין למשל דרכי תשובה יו"ד קמ"א, לא; חשוקי חמד, נדרים כ"ה, א). ממילא, גם במציאות המתוארת בשאלה, שניכר לכל שזהו קישוט למען הילדה ואין חשד של עבודה זרה, מותר להדביק צורות כאלה כאשר הן נקנות מוכנות, ורק לצייר אותן אסור (לפי חלק מן הדעות, באופן זה מותר אפילו לצייר את הצורה, אך לענ"ד בזה קשה להקל). דוגמה דומה לכך מופיעה בדברי הגר"ע יוסף שמתיר לקנות בובות של ילדים ולהשתמש בהן, למרות שזו צורת אדם שלמה, משום שאין בכך חשד כלשהו של עבודה זרה ((שו"ת יחוה דעת ג', סד, ועיין גם שו"ת יביע אומר חלק ג', יו"ד ח; ועיין לעומת זאת שו"ת שבט הלוי חלק ז' סימן קלד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il