שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

ציור שמש ירח וכוכבים באיפור לפורים

undefined

הרב שמואל אריאל

י"א אדר ב' תשע"ו
שאלה
האם מותר לצייר על הפנים כוכבים ירח ושמש (או אחד מהם בנפרד) באיפור לתחפושת של פורים?
תשובה
שלום וברכה! ישנה מחלוקת בין הראשונים האם האיסור לעשות צורות בדמות גרמי השמים הוא דוקא באופן שיש לצורה עומק, שהיא בולטת או שוקעת, או גם באופן של צביעה, שהצורה שטוחה וללא עומק. למעשה רבים מן הפוסקים החמירו בכך. אופן של היתר שמופיע בכמה פוסקים, הוא לצייר את הצורות כשאינן שלמות. דהיינו שכל צורה תהיה מוסתרת במקצת על ידי ציור של ענן, או שבאמצע הצורה יעבור קו שישבור אותה וכדומה. (לגבי הירח: אם מציירים צורת סהר או חצי עיגול, אין זה מספיק, משום שעדיין זו נחשבת צורה שלמה, כיוון שכך נראה הירח לעין בימים מסויימים בחודש.) מקורות: לגבי צביעה: רמב"ם עבודה זרה ג', יא, וראב"ד שם. דרכי משה יורה דעה קמ"א, ה. שו"ת מנחת יצחק י', עב. שו"ת להורות נתן ב', סד. שו"ת ציץ אליעזר ט', מד. שו"ת אגרות משה או"ח ה', סימן ט' אות ו'. לגבי צורה שאינה שלמה: ש"ך יו"ד קמ"א, כה; שו"ת להורות נתן ג', מד. פסקי הרב קרליץ והרב ואזנר, המובאים בכתב עת "צהר" תשס"ב, עמ' תקכא. (ועיין לעומת זאת במנחת יצחק הנ"ל).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il