ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב כל השאלות

היחס לחומר במשנת הרב קוק זצ"ל

75
שאלה
הרב קוק מדבר הרבה על קדושת החומר והיחס החיובי אליו. יש טוענים שכוונת הרב קוק בדברים אלו לומר שדוקא בזמן הגאולה השלמה, אכן נתיחס אל עולם החומר בצורה חיובית יותר מבעבר, אך כל עוד לא הגענו לגאולה השלמה, היחס והזהירות מפניו צריכים להשאר כמו שהיה כל השנים. האם זה נכון?
תשובה
ישנם הבדלים מהותיים בין החיים בגלות לחיים בתקופה שלנו, תקופת התחיה הלאומית היהודית בארץ ישראל והציונות. אכן, אחד ההבדלים המרכזיים הוא היחס לעולם החומר ולחיי המעשה. בגלות, הקדושה היא קדושה המנוגדת לחיים, כלומר המפגש עם הקב"ה שייך לעולם הרוח והדת ולעומת זאת בגאולה אנו פוגשים את השכינה והקדושה גם בחיים המעשיים. בגלות הקודש היה צורר את חיי החול ואילו בגאולה הוא מופיע מתוכו ועל גביו. לא נכון לומר שהבדל זה משמעותי רק בגאולה השלמה, אדרבה, הרב מדגיש שלא מדובר במהפך חד פעמי אלא בתהליך בו ככל שהגאולה מתקדמת כך הקדושה שבטבע נחשפת יותר. גילוי הקדש שבטבע מתקדם עם התקדמות הגאולה, וככל שהתחיה הלאומית בארצנו מתפתחת כך הקדש העליון, כלומר הקדש שבחיים, תובע את גילויו בחיים. ואנו מפתחים יותר עין טובה ביחס לצדדים המעשיים שבחיים. להלן בקצרה, שני מקורות בדברי הרב באורות התחיה בהם הרב כותב בצורה מפורשת שגילוי הקדש שבטבע והיחס האוהד לעולם החול תלוי בהתקדמות הגאולה, ובהתאם להתקדמות הגאולה כך אנו נדרשים יותר לחשיפת הקדושה שבחיים המעשיים. אורות התחיה סעיף טו: בפיסקא זו הרב מסביר שכשעם ישראל בשיא כוחו על אדמתו הוא לא מפחד מעיסוק חומרי אלא אדרבה הוא עוסק בחול וחושף את הקדש שבו. הרב מדמה את תקופת הגלות לתחום של אלפיים אמה ממנו אסור לצאת לעומת הגאולה בה התחום מתרחב. בסיום הפסקא כותב הרב כך: "והתחום של אלפיים אמה הקצר הולך הוא ומתרחב כמדת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה קמעא קמעא". הנה לנו שהרב כותב שככל שהגאולה מתקדמת כך הגבול מתרחב. בסעיף כט: הפיסקא עוסקת באפשרות של המשורר לכתוב ולשיר על היופי שבחיים, על הרובד הפנימי והקדוש שבהם, הרב שם מסביר שכל עוד עם ישראל בגלות, החיים לא מתגלים למשורר במלוא הדרם ודוקא בעת גאולה נחשפים היופי העומק והקודש שבחיים והמשורר יכול לכתוב עליהם. פיסקא זו מסתיימת במשפט הבא: "התחיה הלאומית... תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע...בערך ידוע המכוון לפי ניצוצי האור שבתחיה המתפתחת". כלומר בהתאם לתחיה המתפתחת כך הקדש שבטבע נחשף.
עוד בנושא כל השאלות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il