שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות שבת בסעודה משותפת

undefined

כולל הלכה בית אל

ב תמוז תשע"ט
שאלה
שלום כבוד הרב, אנחנו גרים ביישוב קטן, ולעיתים אנו אוכלים סעודת ליל שבת משותפת לכלל היישוב בחדר האוכל. לעיתים הסעודה מתאחרת ועד שאנו חוזרים הביתה הנרות כבר כבים, היכן כדאי להדליק את הנרות?
תשובה
כתב מהרי"ל (שו"ת נג), שאע"פ שהדליקו כמה אנשים נרות במקום מסוים, יכולים להדליק עוד נרות באותו מקום בברכה, שכל תוספת של אורה, היא תוספת שלום בית ושמחה. הב"י הביא את דברי מהרי"ל הנ"ל בשתיקה ולא חלק, אולם בשו"ע (רסג,ח) כתב: "שניים או שלושה בעלי בתים אוכלים במקום אחד, י"א שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגם בדבר, ונכון לזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד". ומעיר על זה הרמ"א: "אבל אנו אין נוהגין כן". משמע, שלכאורה למרן תהיה בעיה שידליקו כל הנשים בחדר האוכל, ולרמ"א מותר, כיון שפוסק כמהרי"ל שמברכים על תוספת אורה. וממשיך מרן ומביא בסע' ט את לשון האגודה: "המדליקין בזוית הבית ואוכלים בחצר, אם אין הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה הוי ברכה לבטלה". בנוסף כתב רמ"א בסימן רעא' סע' י בשם מהרי"ל ושכל טוב, שכשמתחיל בקידוש יתן עיניו בנרות, ואם מדליק בביתו ואוכל בחדר האוכל, מפסיד מעלה זו. על כן, דנו הפוסקים בשאלה זו. כאשר כמה משפחות סועדות יחד כנזכר בשאלה, כיון שחוזרים לביתם מאוחר, וייתכן שהנרות כבר יכבו בשעה שיגיעו יש בזה חשש ברכה לבטלה, ומאידך אם ידליקו בחדר האוכל, לא יוכלו לברך לדעת מרן, וכן לא יוכל לראות הנרות בשעת הקידוש. הפוסקים הביאו מספר פתרונות: א. אמנם רוב הפוסקים הספרדים פסקו כמרן (שיו"ב ג, חסד לאלפים ח, בא"ח ש"ש נח יא, מנו"א ח"א ד, יא), אך יש שפירשו אחרת את כוונת מרן. הרב משאש (שמ"ש ומגן ב, לח) כתב שאין כוונת מרן שאסור ששתי נשים תדלקנה במקום אחד, אלא רק כתב שנכון להיזהר בספק ברכות. ולכן "מי שרוצה לעשות המצווה בעצמו וחושק הוא לקדש ד' בפיו ובשפתיו, אין מי יאמר לו מה תעשה, והוי כשאר ברכות שנהגו שלא לצאת בברכת חבירו". בהמשך אותה תשובה מעיד הרב משאש שכן המנהג בקרב יוצאי מרוקו. גם בכה"ח רסג, אות נו' כתב שבמקום שנוהגים שכמה נשים מדליקות יחד ומברכות, יכולות להמשיך במנהגן, כיון שלא אומרים סב"ל נגד המנהג, ועוד עיי' אשל אברהם רסג, ח. ב. פתרון נוסף, שיכולות הנשים להדליק הנרות בביתם, ולפני הסעודה יעשו איזה שימוש לאור הנרות (כמו לחתוך סלט, לקחת משהו מהבית וכיו"ב) ונמצא שהנר עשה את ייעודו-לעשות שלום בבית, ואין ברכותיו לבטלה (מ"ב רסג' אות כט, ואות מא). ג. עוד פתרון, אפשר שכל אישה תדליק בפינה אחרת בחדר האוכל, וכך תוכלנה הנשים לברך גם לדעת מרן (עיי' מ"ב רסג', לח). לכאורה, זהו הפתרון הטוב ביותר, כך יוכל גם לראות את הנרות בזמן הקידוש, ובנוסף פתרון זה מועיל לכל השיטות (כך נראה מלשון מהרי"ל בשו"ת נג, ועיי' מג"א אות יז', תוספת שבת אות כב'). בברכה, הרב ספי נודלמן כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il