ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר איך וכמו מי לפסוק הלכה?

אני יכול להחליט לבד? רבנים יכולים לטעות?

שאלה
תודה רבה הרב על התשובה המפורטת. יצא לי לשוחח על כך עם חבר והיו לו שתי טענות עיקריות בנושא זה, ואשמח לשמוע את תגובת הרב עליהן: א. אין חיוב לשמוע לרב, אלא מספיק להתייעץ איתו ולהחליט לבד. ב. הרב יכול לטעות, ולכן אני מעדיף לסמוך על עצמי והבנתי.
תשובה
שלום וברכה! א. בטיעון זה יש שתי בעיות: ראשית, מה המשמעות של "להתייעץ עם הרב ולהחליט לבד"? על פי מה האדם יחליט לבד? אדם שאינו תלמיד חכם ואינו בקי בהלכה, אילו כישורים יש לו כדי להכריע בעצמו בשאלות הלכתיות מורכבות? אדם מן השורה, גם אם למד מספר שנים בישיבה, אין לו בקיאות מספקת בהלכה בכדי לנתח שאלה שעולה בפניו, להבין באילו סוגיות היא קשורה ומה הנושאים שיש לדון בהם, ולמצוא את המקורות העוסקים בסוגיות אלה. יתרה מזו – רוב האנשים, גם אם יגישו בפניהם את כל המקורות הרלוונטיים, הם יתקשו אפילו להבין אותם, ובוודאי שלא יוכלו לנתח אותם לעומק. (איזה אחוז מן הציבור הדתי, מסוגל למשל לפתוח ספר שו"ת של הנודע ביהודה או החתם סופר ולהבין את התשובה מתחילתה ועד סופה?) בנוסף – כפי שהבאתי בתשובה הקודמת, כאשר מדובר בנושא ששנוי במחלוקת, אם אין לאדם רב שבעקבותיו הוא הולך, עליו להתייחס אל המחלוקת כ"ספק". גם אם הוא תלמיד חכם ברמה מסויימת, שיש לו את היכולת ללמוד את המקורות ולהבין אותם, עדיין אין לו להכריע במחלוקות שבין הפוסקים, אלא אם הגיע לדרגת "חכם גדול" (עיין שו"ע חו"מ כ"ה, ב). מבלי להיכנס להגדרה המדוייקת מי מוגדר כ"חכם גדול", ודאי שלא כל אדם הוא בדרגה זו, ולפיכך אין הוא רשאי להחליט בעצמו כיצד יש להכריע במחלוקת שבין הפוסקים. בעוד שאם הוא סומך על רבו והולך אחרי הכרעתו, הדבר מותר, למרות שעניין זה שנוי במחלוקת. ב. אכן רבנים עלולים לטעות, ואין אדם שהוא חסין מפני טעויות. אפילו הסנהדרין, שהיא הדרגה העליונה ביותר בפסיקה, עלולה לטעות, ופרשיות מיוחדות בתורה עוסקות במצב שהסנהדרין טעו בפסיקתם בעניינים החמורים ביותר שבתורה (עיין ויקרא ד', יג-כא; רש"י שם, יג; במדבר ט"ו, כב-כו; רש"י שם). יחד עם זה, העובדה שרבנים עלולים לטעות, אינה אומרת שכל אדם יעשה על פי הבנתו שלו. כך אומר ספר החינוך (מצוה תצ"ו), לגבי סמכותם של הסנהדרין: "...שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם... יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו וירבה המחלוקת בישראל... שאפילו יהיו הם (- הסנהדרין) טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם... וטוב לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי." דהיינו שאכן גם הסנהדרין עלולה לטעות, אבל אם לא תהיה סמכות הלכתית מחייבת וכל אדם יעשה לפי הבנתו, מספר הטעויות יהיה גדול הרבה יותר. כמובן, סמכותם של הרבנים בזמננו אינה כסמכות הסנהדרין, אבל העיקרון הוא אותו העיקרון: אם אדם יבחר רב שהוא סומך עליו ויילך אחרי פסיקותיו, ייתכן שלפעמים הרב יטעה בפסיקתו, אבל באופן כללי תהיה לאדם הנהגה הלכתית נכונה. בעוד שאם האדם שאינו תלמיד חכם יחליט בכל שאלה על פי הבנתו, מספר הטעויות וחומרתן יהיו גדולים בהרבה. באופן כללי, התורה אינה דורשת מאיתנו שלמות מוחלטת. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, וכבני אדם אנו עלולים לטעות לפעמים. אבל הקב"ה מצפה מאיתנו שנעשה את המאמץ המירבי כדי להימנע מטעויות. כאשר האדם בוחר לו רב שהוא מוכר לו כתלמיד חכם ובקי בהלכה, הרי האדם עשה מצידו את המיטב כדי שלא להיכשל, ואין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו אם אירעה בכל זאת טעות. בעוד שאם אדם שאינו תלמיד חכם מחליט על דעת עצמו כיצד לנהוג בשאלות הלכתיות, זו התנהלות לא תקינה ואין הוא מקיים את חובתו להשתדל להגיע אל האמת במידת האפשר.
עוד בנושא איך וכמו מי לפסוק הלכה?
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il