ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאר חלקי התפילה

אמירת קדושת ובא לציון עם הציבור

הרב נועם דביר מייזלסט"ז אלול תשע"ט
43
שאלה
שלום וברכה הרב. אם הציבור אומר קדושת ובא לציון ועדיין לא הגעתי לשם אלא אני באמצע אשרי, האם להצטרף אליהם?
תשובה
שלום רב ! נחלקו בכך הפוסקים. דעת המ"ב - שיש להפסיק היכן שאוחזים, ולאומרה יחד עם הציבור. אך לפי המקובלים יש להתפלל כסדר אף אם יפסיד קדושה זו עם הציבור, ואח"כ ישלימנה בניגון טעמים. הרחבה: המג"א (הוב"ד במ"ב קל"ב סק"ג) כתב שאם הציבור התחילו ואתה קדוש והוא עדיין לא התחיל אשרי - יאמר עמהם יחד, כיון שיותר טוב לומר קדושה זאת עם הציבור. ונראה לפי זה שהוא הדין אם כבר התחיל אשרי וכו' רק שלא הגיע לקדושה, שיפסיק ויאמר עמהם (וכ"כ באשי ישראל בסוף הספר תשובה רל"ד). ואם אוחז באמצע קריאת שמע וברכותיה - לא יפסיק (שו"ת מנח"י ח"ט ח' ב'). ובשעה"צ (שם סק"ג) הביא עוד מהמג"א, שאפילו אם הוא עדיין לא התפלל ונכנס לביכנ"ס ומצא ציבור שאומרים קדושה דסדרא - יצטרף אליהם. אולם בשעה"צ שם כתב שנראה שהעולם לא נהגו כן. ובכה"ח (שם סק"ח), לאחר שהביא דברי המג"א, כתב: "ומיהו לפי דברי האר"י ז"ל בשער הכוו' דמ"ט זה לא יתכן שכתב שם דע"י נ"א אנו מעלין בחי' הנר"ן דנפש. וע"י אשרי יושבי ביתך וכו' מעלין בחי' הנר"ן דרוח, וע"י למנצח בחי' הנר"ן דנשמה ואח"כ ע"י קדושת ובא לציון יורד השפע אל עולם הבריאה כיעו"ש וא"כ צריך להיות דוקא על הסדר אשרי ולמנצח ובא לציון, ואם מפני שאינה נאמרת ביחיד כבר כתוב לעיל בסי' נ"ט סעי' ג' דבניגון ובטעמים יכול היחיד לאומרה כיעו"ש ועיין שם או' כ"ג". ולכן לשיטתו יש להתפלל כסדר אלא שאח"כ יאמר את הקדושה בניגון הטעמים. ברכה והצלחה,
עוד בנושא שאר חלקי התפילה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il