שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

פיטום הקטורת מתוך קלף

undefined

הרב שלום אילוז

ה מרחשון תשס"ז
שאלה
האם יש "ענין" באמירת פיטום הקטורת מתוך קלף?
תשובה
בספר סדר היום כתב וז"ל, החושש עליו ועל נפשו ראוי להשתדל בכל עוז בענין הזה ולכתוב כל ענין הקטורת בקלף כשר בכתיבת אשורית ולקרות אותו פעם אחת בבוקר ובערב בכוונה גדולה, ואני ערב. ודברי סדר היום שיש לכתוב פרשת פיטום הקטורת על קלף, הובאו גם בספר סגולות ישראל (מערכת ק' ס"ק כ"ה), ובספר מעבר יבוק (ענין הקטורת סוף פ"ב), ובספר מקור חיים (הלכות תפילה סימן קל"ב). וכ"כ גם הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים (סימן י"ז ס"ק י"ח), בספרו רוח חיים (סי' קל"ב סק"ד). אולם יש שערערו על מנהג זה וכתבו שאין לכתוב את פרשת פיטום הקטורת, כיון שכותב בתחילתה את פרשת הקטורת הכתובה בתורה (שמות ל, לד), ויש איסור לכתוב את התורה מגילות מגילות (עיין בגיטין ס. ובחת"ס על השו"ע חיו"ד סימן רנ"ב). ומ"מ הרוצה לסמוך על דברי סדר היום ורבי חיים פלאג'י וסיעתם ולכתוב את פרשת הקטורת על קלף רשאי לעשות כן (ולצערי אין לי לי פנאי להאריך יותר בהסברים נוספים, עמך הסליחה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il