ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב שבת ומועדים הסוכה והסכך

דגשים בנושא סכך הסוכה על פי הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב יצחק בן יוסףי"ט אלול תשע"ט
122
שאלה
מהם הדגשים בסכך הסוכה שתהיה סוכה כשירה?
תשובה
הלכות סכך א. ממה עשוי הסכך הסכך צריך להיות מפסולת הגורן והיקב שנאמר: "באוספך מגורנך ויקבך" ב. סיכוך על גבי דבר המקבל טומאה השולחן ערוך כתב יש להסתפק אם מותר להניח סכך על סולם, ונחלקו האחרונים מהי הסיבה? יש שהסבירו מפני שסולם יש בו נקבים, ולכן כלי שיש לו קיבול ואינו פשוטי כלי עץ אסור לסכך על גביו או הספק מפני שלא להעמיד סכך בדבר המקבל טומאה, שמא יבוא לסכך בו. אך מהשולחן ערוך נראה בסוף סימן תרל שמותר לסכך על גבי דבר המקבל טומאה. ולדעת המשנה ברורה יש להיזהר בכך לכתחילה ובדיעבד מותר להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה. ג. מעמיד דמעמיד מובא בשולחן ערוך שמותר וכן פסק המשנה ברורה להתיר כאשר הסכך עומד על דבר שאינו מקבל טומאה אך מוחזק על ידי דבר המקבל טומאה כמו מסמרים וכדומה מותר. החזון איש – אוסר. ד. סכך על ידי פירות וירקות אין מסככים בפירות וירקות שהם מאכל אדם, מפני שמקבלים טומאה. ה. סכך שצפוי להתייבש בימי החג סכך שיתייבש בתוך ימי חג הסוכות נחשב בעודנו לח סכך פסול כמו אוויר. ו. סכך שריחו רע עלים שריחם רע אין מסככים בהם מדרבנן, שמא יעזוב את הסוכה ובדיעבד כשירה ואם ריחה רע במיוחד פסולה מהתורה שלא מקיים 'בסוכות תשבו' - מעין תדורו, ולא יוצאים בה ידי חובה. ז. רוחב הנסרים רוחב הנסרים לא יעלה על ארבעה טפחים (32 ס"מ) ואף אסרו אם הניח את הנסרים על צידם, גזירת חכמים שאם נתיר לו מעל ארבעה טפחים יישב בביתו העשוי מעץ ויאמר שזה כשר. ח. אין אפשרות לסכך בלוחות פחות מארבעה טפחים בשעת הדחק יכול לסכך בסכך של ארבעה טפחים ובכל גזירות חכמים שאין לו אפשרות אחרת, ולדעת חידושי הרשב"א דעתו נוטה שיכול לברך. ט. צלתה מרובה מחמתה – כיצד בודקים? צריך שברצפת הסוכה יהיה יותר צל משמש. צריך להיזהר למרות שיש ברוב הסוכה צל, בכל אופן שלא יהיה שבעה על שבעה טפחים שמש, ואם יש כזה מצב לא לשבת במקום השמש, כמו כן עולה שאלה אם נמצא השמש יותר מצל בסמוך לדופן האם לא פוסל את כל הדופן?, ובעקבות זה יתכן שלא יהיו מספיק דפנות להכשיר את הסוכה, לכן צריך להיזהר בכך. י. סיכוך עבה לכתחילה צריך לראות את הכוכבים, אבל אם לא רואים הסוכה כשירה. ואם הסכך עבה מאוד שאף גשמים לא יכולים להיכנס, יש דעות האוסרות ובשעת הדחק ניתן לסמוך עליהם. יא. דופן אחת ארוכה סוכה שיש לה שלוש דפנות ואחת מהם ארוכה יותר, ויש מעליה סכך. כשירה אף עלפי שאין דופן מולה. (פסל היוצא מהסוכה) יב. דפנות סכך שאין גג. דפנות סכך המונחות כאוהל סיירים, בשיפוע – פסול. וכן בדופן העשויה מסכך העומדת בשיפוע סמוך לכותל – פסולה. אלא אם כן יש גג אפילו טפח (8 ס"מ) כשרה. יג. סכך פסול ודופן עקומה סכך פסול פוסל כאשר יש ממנו ארבעה טפחים (32 ס"מ) ועדיין נשאר מידות של סוכה כשירות דהיינו שבעה טפחים על שבעה טפחים. (56 ס"מ) אבל אסור לישון ולאכול מתחת לסכך הפסול, נחשב כמקום חשוב ואינו מתבטל. בצדדים יכול להיות סכך פסול עד ארבע אמות (1.92 מ') ונחשב כדופן עקומה, שהחלק הפסול כאילו ממשיך את הדופן, ולדעת המשנה ברורה ניתן להקל בכך רק שהדפנות מגיעות עד הסכך או לפחות במרחק שלושה טפחים. יד. ריווח בסכך כאשר במקום הסכך יש אוויר בגודל פחות משלושה טפחים (עד 24 ס"מ) הסוכה כשירה, ולא אוכלים וישנים תחתיו. ודווקא שנשאר שיעור סוכה כשירה בשטח ובדפנות.
עוד בנושא הסוכה והסכך
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il