ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה הנחת התפילין

תפילין על ראש עם תחבושת

הרב נועם דביר מייזלסי"ד מרחשון תש"פ
250
שאלה
שלום רב , מה יעשה אדם שאין לו אפשרות להניח בבוקר תפילין של ראש עקב פציעה, חבישת הראש, ניתוח וכו׳ ? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. ראשית כל רפואה שלימה. א. אם אין אפשרות להניח תפילין של ראש כלל - יש להניח תפילין של יד ולברך עליהם כרגיל, כיון שתפילין של יד היא מצוה בפני עצמה. ב. אם מבחינה רפואית ניתן להשאיר את מקום הנחת התפילין של ראש פנוי (ניתן להקל מתחילת השערות עד למקום הגבוה בראש) ורק הרצועות יהיו על התחבושות: לבני אשכנז - יש לברך על התפילין, ולבני ספרד אין לברך, כרגיל. ג. אם מקום הנחת התפילין של ראש מכוסה בתחבושת או גבס דק - ניתן להניח עליהם את התפילין, אך לא יברך. ד. אם התחבושת או הגבס עבים מאד, ולא ניתן לכוון את התפילין כנגד מקום ההנחה הראוי – אין להניח תפילין של ראש, ויניח רק תפילין של יד. מקורות והרחבה: השו"ע (כ"ז ד' ע"פ הגמ' בזבחים יט.) כתב: "לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, לא שנא של יד לא שנא של ראש", והוסיף הרמ"א ע"פ הרשב"א, שכל האמור בבתי התפילין, אך ברצועות אין להקפיד על חציצה. הטעם לדין חציצה בתפילין, משום שנאמר בתורה בתפילין של יד "על ידך", משמע שיהיו התפילין על היד ממש בלי דבר החוצץ, והוא הדין לתפילין של ראש שכתוב בהם "בין עיניך" (מ"ב סקי"ג). וכתב המ"ב סקי"ד "ואפילו חציצה כל דהוא, ונכון לזהר לכתחילה אפלו בכנה חיה שלא יהא מפסיק בין התפלין לבשר, ועכ"פ בכנה מתה ועפר יש לזהר, ועל כן יש נוהגין לרחץ מקום הנחת התפלין..". וכתבו מגדולי הפוסקים (ברכ"י סק"א הובא בשע"ת סק"ה, נימוקי או"ח סק"א כה"ח סקט"ז, ראה פסק"ת כ"ז ח') שדין תפילין כדין בגדי כהונה, ולכן יש להחמיר בדבר החוצץ אפילו אם אינו מקפיד עליו והוא על מיעוט השטח, שלא כדין חציצה בטבילה ונטילת ידיים. אולם בשעת הצורך ניתן להקל כדעת הפוסקים שדין חציצה בתפילין כשאר דיני חציצה (כמבואר בתהלה לדוד סק"ג שהדמיון לבגדי כהונה צע"ג, ולכן לשיטתו אין לחוש למין במינו, כגון רצועות תפילין שנמצאות תחת הבית, וכן נראה מדברי המ"ב שהביא (סקי"ד) את ספר רביד הזהב שאין במין במינו חוצץ, ורק ציין לספר לבושי שרד שמשמע שנכון להחמיר לכתחילה. עוד כתב השו"ע (שם ה'), ש"אדם שהוא עלול לנזילות", כלומר שיש לו מכאוב או מיחוש בראשו, ואם יגלה ראש יזיק לו הקרירות, "יש להתיר לו להניח תפלה של ראש על הכובע דק הסמוך לראש, ויכסם מפני הרואים" ומי שמניח כך, כתב הרמ"א (שם) שלא יברך על של ראש, רק על של יד יברך להניח. הטעם להיתר זה, כיון שיש חשש שלא יניח כלל, לכן סומכים על דברי הרשב"א שאין חשש בחציצה של ראש, ומה שכתוב "בין עיניך" זה רק כדי שנדע מהו המקום שבו יש להניח את התפילין. אך מכל מקום יש לכסות את התפילין מפני הרואים, שאינם יודעים שהוא אנוס (מ"ב סקי"ז, כה"ח סקכ"ג, הלכה ברורה ח"ב עמ' ק"ד). ואם התירו להניח תפילין עם כובע כשיש צורך, כל שכן במקרה שיש תחבושת על הראש עקב פצע או ניתוח (ראה ילקו"י הל' תפילין כ"ז י"ג). יש לסייג כמה פרטים, שכל ההיתר שנכתב לגבי כובע זה רק בכובע דק, אך בכובע עבה שלא ניתן לצמצם ולהניח את התפילין במקום שמוחו של תינוק רופס, אין להניח תפילין (מ"ב סקי"ט). ואם הכובע מכסה רק את מקום הרצועות, יש לברך למנהג בני אשכנז המברכים תמיד על של ראש (מ"ב סקט"ז, הלכה ברורה ח"ב עמ' ק"ה). כמו כן יש לציין שכל האמור הוא דוקא שיש אפשרות להניח גם בראש (הוא הדין לגבי תפילין של יד), אך אם מחמת הניתוח וכדומה לא ניתן להניח כלל בראש, לא יתבטל לגמרי ממצות תפילין אלא יניח תפילין של יד, כיון שכל תפילין (בין של יד ובין של ראש) מצוה בפני עצמה, ויניחם עם ברכה (ראה שו"ע סי' כ"ו). כמובן שיש לבדוק עם רופא אם ניתן להשאיר את מקום הנחת תפילין של ראש פנוי (וניתן להקל עד גובה מרכז הראש), שכידוע מקום יש בראש להניח שני תפילין. תזכה לרפואה שלימה מן השמים ! בברכה נאמנה,
עוד בנושא הנחת התפילין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il