שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

תפילין של ראש - שערה היוצאת מהבית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א מרחשון תש"פ
שאלה
שלום וברכה לרב. נחתך לי שתי שערות היוצאת מתוך בית התפילין של ראש ונשאר שערה אחת. האם צריך לפתוח את הבית ולתקנו?
תשובה
שלום רב. אין צורך לתקן. מקורות: מקור דין זה בזוה"ק (הובא במג"א סי' ל"ב ס"ק ס"א) וכן דעת המג"א ע"פ השל'ה הקדוש. ואף שמנהג העולם להוציא שלושה שערות או יותר, מכל מקום אין הדבר לעיכובא, ואדרבא יש סופרים המדקדקים להוציא דוקא אחד, אולם יש חשש שיקרע חוט אחד וכדומה ואז אכן ראוי לתקן (ראה שו"ת שבט הלוי ח"ד א'). שיעור החוט שצריך להוציא הינו ס"מ אחד ולא יותר, כמבואר במג"א (שם) ובהגהות הגרע"א (שם) בשם נזירות שמשון ומור וקציעה לגאון יעב"ץ) שאין להקל בדבר, וטעמו כי הוא כעין מים אחרונים שאין להוציא יותר מהצריך שהוא "חד שערא דעגל" המוזכר בזוה"ק (פקודי רל"ז:) כדי לזכור מעשה העגל ולתת חלק לצד האחר (מקור חיים לבעל החוות יאיר). וכבר כתב במור וקציעה שאין מקפידים דווקא על שערה אחת, ואכן כך נוהגים כאמור. במקרה שנמצאו תפילין ללא חוט זה, נאמר לי מפי סופר יר"ש בשם הגר"מ אליהו זצ"ל שאם ידוע שהיה חוט שיצא, אין צריך לתקן. ואם אין ידוע או שלא היה, צריך לפתוח את הבית כדי להוציא את החוט. נחתום בברכת - ה' עוז לעמו יתן... בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il