שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

ה' בשמים או בכל מקום?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז אייר תשס"ה
שאלה
מדוע מיחסים לשמים את מקום שכינת ה’, לדוגמא:כשאומרים "פותח את ידיך" פותחים הידים כלפי השמים לקבלת השפע האלוקי, ועוד שאסור שנעל תהיה הפוכה לשמים כאילו אתה מראה בוז כלפי ה’, או שאסור לישון פרקדן מהטעם שצויין לעיל,מדוע שזה נוגע להקב"ה המבט מופנה לשמים כך אצל רבנים ואנשים הרי ה’ נמצא בכל מקום?!
תשובה
נזכר בתורה תואר לד' "רוכב שמיים" (בסוף הברכה בפרשת וזאת הברכה). וכן נאמר בתהילים "היושבי בשמיים" . ברור שלד', שאינו גוף, אין לייחס שום מקום מסוים וגם השמיים הם קטנים ואפסיים לעומתו. כפי שאמר שלמה המלך בתפילתו (מלכים א, ח) :" הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך", אבל בשביל האדם שצריך לייחס איזו משמעות של גדלות לריבונו של עולם, ומייחס גדלות זו כלפי המרחב העצום שבתוכו , שלעומתו כדור הארץ הוא רק נקודה בחלל, וכן אנו מייחסים את ד' וממשלתו לשמיים, כי משם זורם אלינו שפע האור והברכה ע"י מכשירי השמיים , השמש והמאורות, הרוח והגשם. על כן, יש בפריסת הידיים כלפי מעלה רק רמז אבל לא אמונה או ייחוס ממשי בין ד' לשמיים. מה שכתבת שאסור שנעל תהא הפוכה, אין שום איסור כזה , ורק נהגו כך בעדות מסוימות מצד הרגשתם. גם האיסור לישון פרקדן טעמו מסיבות אחרות (כמו הרגשת גאווה שיש לאדם בצורה כזו ,ואצל גברים חשש לחימום העלו להביא לאיסור).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il